167 - Mendelevyum Hakkında Bilgi


Mendelevyum, yarı metal bir elementtir ve aktinittir. Beyaz-gri arası parlak bir renktir. Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957'de yapay olarak elde edilmiş olan elementin kısaltması Md. , bu elemente Dimitri Mendeleyev'den sonra bu isim verilmiştir.

Kullanım Alanları
Md-256 izotopu, mendelevyum elementinin sulu çözeltilerde gösterdiği bazı kimyasal özelliklerin açıklanabilmesinde kullanılmaktadır.