Fizikçi Fermi'nin adından alınmıştır. Aynştaynyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay elementtir. Aktinittir.
Sembolü: Fm
Atom Numarası: 100
Atom Ağırlığı: 257 gr/mol
Yoğunluk: -
Erime noktası: -
Kaynama noktası: -

Bulunuşu
Bu, 100 numaralı, element 1952 yılında Ghiorso ve ekibi tarafından Berkeley, Argon ve Los Alamos laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sırasında bir termonükleer patlamanın ürünlerinden ayrıştırılmıştır. 1953 ve 1954 yıllarında 99 ve 100 numaralı elementlerin bazı nedenlerden dolayı yayınlanmamışken Nobel Fizik Enstitüsündeki bir grup 100 no'lu elementi elde ettiler. Fakat onlar da yayınlamadılar.