Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerini, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir.

Ancak spektroskopinin esası bu değildir; çünkü spektroskopi ne kimyasal analiz'e mahkum değildir ne de kimyasal analizin tamamı spektrumsal analizden oluşmamaktadır.Sonuçta spektroskopi fizik/fotonik/optik bazlı teknikler bütünüdür ve uygun düştüğü her yerde kullanılmaktadır;

örneğin astrofizikte kullanılmaktadır, ancak maksat kimyasal analiz olmayabilmektedir.


Spektroskopi Nedir?


Spektroskopi ayrıca ışık ile maddenin etkileşiminin incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Spektroskopi, analitik kimyada ve moleküler biyolojide maddelerin ışık aracılığı ile tanımlanmaları amacıyla kullanılmaktadır. Tarihsel olarak sadece görünür ışıkelektromanyetik olan ve olmayan ışınım da kullanılmaktadır (mikrodalgalar, radyo dalgaları, X ışınları, vs. gibi). Spektroskopik yöntemlerde maddenin elektromanyetik radyasyonu yayması, absorblaması, saçması, saptırması, genel olarak maddenin elektromanyetik radyasyonla etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçları analitik amaçlara dönük olarak incelenir. Spektroskopi, gökbilim ve uzaktan algılamada da ayrıca yoğun olarak uygulanan yöntemlerdendir. kullanılırken, günümüzde yeni yöntemler de kullanılmaktadır. Spektroskopik analiz yöntemlerinde örnek üzerine bir uyarıcı tanecik gönderilir ve örneğin bu uyarıcı taneciğe (elektron, nötron, proton, atom, molekül, gibi) karşı davranışı ölçülür. Bunlar dışında,


Spektroskopi çeşitleri
  1. Optik spektroskopi
  2. Kızılötesi (infrared) Spektroskopi
  3. Morötesi (görünür, ultraviole) Işık Spektroskopisi
  4. Raman Spektroskopisi
  5. Elektron Spin Rezonans (veya Elektron Paramanyetik Rezonans) Spektroskopisi
  6. Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR Spektroskopisi)
  7. Mössbauer spektroskopi