Bir sunuya canlandırma efekti vermek için "Biçimlendirme" araç çubuğu üzerindeki "Canlandırma Efektleri" düğmesi etkin (basılı) duruma getirilir. "Canlandırma Efektleri" araç çubuğunun görüntülenmesi sağlanır.


Başlık Canlandır: Slayttaki başlığa efekt (canlandırma) vermek için kullanılır.

Slayt Metni Canlandır: Slayttaki gövde metnine efekt vermek için kullanılır.

İçeri Sürme Efekti: Sözcükler sağ taraftan uçarak içeri girer

Uçma Efekti: Sözcükler sol taraftan uçarak içeri girer.

Kamera Efekti: Sözcükler içten dışa doğru kamera sesi eşliğinde ekranda belirir.

Bir Kere Parla: Sözcükler kısa bir süre ekranda belirir. Sonra kaybolur.

Lazer Metin Efekti: Harfleri sağ taraftan içeriye doğru teker teker içeri girer.

Daktilo Metni Efekti: Harfler daktilo sesi eşliğinde teker teker yazılır.

Metin Sırası Efektini Ters Çevir: Slayttaki metinleri aşağıdan yukarıya doğru yazar.

Bırak: Sözcükler yukarıdan aşağıya teker teker düşer.

Canlandırma Sırası: Slayta girecek nesnelerin ekrana giriş sırasını ayarlar.

Özel Canlandırma: Slaytta bulunan grafik, ses ve film gibi gösterileri yapmak için gerekleri ayarları düzenler.