Forum
TDK

isim, tarih (fo'rum) Latince

1 . Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan.

2 .
Toplu tartışma.

3 .
Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı.

4 .
mecaz Tartışma alanı:
"Basın, uygar ulusların forumudur."- .