ANKARA (ANKA) - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, geçen yılın Aralık ayında açılışı yapılan e-Devlet www.türkiye.gov.tr'ye ulaşımda aksaklık yaşanmaması amacıyla okullarda bulunan Bilişim Teknolojisi (BT) sınıfları ve ekipmanlarının kullanılacağını, bu amaçla BT sınıf ve ekipmanlarının vatandaşların eğitimi amacıyla kullanıma açık tutulacağını bildirdi.


Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzası ile valiliklere ve il Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderiler yazıda, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünü gerçekleştirmek, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunabilmek amacını gerçekleştirmek ve katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerini ilke edinmiş bir kamu hizmeti anlayışı oluşturmak üzere e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin uygulamaya konulduğu anımsatıldı.


Bu kapsamda e-Devlet Kapısı www.türkiye.gov.tr'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2008 tarihinde hizmete ve erişime açıldığını kaydeden Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da e-dönüşüm çerçevesinde önemli adımlar attığını kaydetti. MEB'in bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanları kullanarak hizmetlerinin bir bölümünü elektronik ortam üzerinden sunduğunu kaydeden Çelik, "Bakanlığımız, elektronik dönüşüm sürecinin bir gereği olarak öğretmen, öğrenci ve vatandaş odaklı hizmetlerini bundan böyle e-Devlet kapısı üzerinden sunacaktır. Bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla, bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretime entegrasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan BT sınıfı ve BT ekipmanı bulunan birimlerimiz, aynı zamanda yarı zamanlı KİEM olarak da değerlendirilecektir. Bu bakış açısıyla, gerek KİEM'lerin gerekse yarı zamanlı KİEM'lerin, e-Dönüşümün bütün yönleriyle gerçekleştirilmesi bağlamında kapı kurumlarınca ve özel sektör kuruluşlarınca elektronik ortamda sunulan hizmetlere vatandaşlarımızın erişimine imkân sağlamak yanında bilhassa e-Devlet Kapısının aktif kullanılmasına; dönük olarak vatandaşların eğitimi amacıyla kullanıma açık tutulması gerekmektedir" emrini verdi. Çelik, bu amaçla gerektiğinde üniversiteler ve diğer resmi kurumların yanı sıra özel sektör kuruluşlarıyla da yapılacak ortak projelerin istenilen amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.