Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle "-yor" ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.


Örnek:

  • bekl-e-yor > bekl-i-yor
  • kalm-a-yor > kalm-ı-yor
  • özl-e-yor > özl-ü-yor
  • soll-a-yor > soll-u-yor


Örneklerinde bu daralma görülmektedir.

"-yor" ekinden başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan "de- , ye-" fiilleri, kendinden sonra gelen "y" sesinden dolayı darlaşabilir.

Örnek:

  • de - yor > di - yor
  • de - yerek > di - yerek
  • de - yen > di - yen


Ancak bazen darlaşma olmayabilir.

Örnek:

  • de - y - ince > de - y - ince