Sözcüğün aslında bulunan ünsüzün, ek geldiğinde düşmesidir.

Bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez. Bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Bu olaya "ünsüz düşmesi" denir.

Örnek:

küçük + cük → küçücük


ufak + cık → ufacık


büyük + cek → büyücek


örneklerinde sözcüklerin sonlarında bulunan "k" ünsüzlerinin düştüğü görülüyor.

yüksek - l =yükselmek (k harfi düşer)