Beden Tipleri

Somatotip olarak da bilinir. ABD'li psikolog W. H. Sheldon'ın geliştirdiği, insan vücudunun biçimine ve fiziksel tipine dayanan sınıflandırma sistemi.

Sheldon'ın sisteminde insanlar, vücutlarının belirgin yapısına göre üç aşırı beden tipine ayrılır:

- Endomorfik ya da yuvarlak, şişman tip

- Mezomorfik ya da kaslı tip

- Ektomorfik ya da ince uzun tipBu sistemde, her birey için üç rakamlı bir beden tipi sayısı belirlenir; ilk rakam bireyin endomorfik, ikinci rakam mezomorfik, üçüncü rakam da ektomorfik özellik derecesini gösterir. Bu rakamlardan her biri, ilgili olduğu özelliğin, 1'den 7'ye kadar olan derecelenmesini belirtir. Buna göre, en aşırı endomorfik kişinin beden tipi sayısı 711, en aşırı mezomorfik kişininki 171, en aşırı ektomorfik kişinin beden tipi sayısı ise 117'dir. Sınıflandırma sayıları arasındaki eksi değerli bir bağlantı olduğundan, belli bir beden tipine ilişkin yüksek değerli bir sayı, diğer beden tiplerindeki daha yüksek değerli sayıları geçersiz kılar. Gerçekte 711, 171 ve 117 gibi en uç tipler ya çok enderdir ya da hiç yoktur. Normal yapıdaki bir insanın beden tipi sayısı, aşırılar arasındaki eşit dengeye karşılık düşen 444'e yakındır.