1.1. Jeomorfoloji

1.2. Klimatoloji

1.3. Hidrografya
-> 1.3.1. Yeraltı Suları ve Kaynaklar
-> 1.3.2. Akarsular Coğrafyası (Potamoloji)
-> 1.3.3. Göller Coğrafyası (Limnoloji)
-> 1.3.4. Denizler ve Okyanuslar Coğrafyası (Oseanografya)

1.4. Toprak Coğrafyası

1.5. Biyocoğrafya 1.5.1. Bitki Coğrafyası (Vejetasyon Coğrafyası)
-> 1.5.2. Hayvanlar Coğrafyası (Zoocoğrafya)

1.6. Afetler Coğrafyası