G E Y L A N I L E R

1. Hazreti Muhammed aleyhisselam
2. Hazeratı Fatıma ile Ali (Radiyallahu anhum)
3. Hazreti hasan (radiyallahu anh)
4. Hasan Mesna
5. Abdulmahz
6. Musa Cewn
7. Abdullah
8. Musa
9. Davud
19. Muhammed
11. Yahya Zahid
12. Abdullah
13. Ebu Salih Musa (Ne bahtiyar baba)
14 Seyyid Şerif Abdulkadir-i Geylani (kuddise sirruh)
(11 mubarek oğlu vardı: Abdulaziz, Abdulvehhab, Abdurrezzak, Abdulcebbar, İsa, İbrahim, Muhammed, Abdullah, Musa, Tahir ve Yahya)
15. Abdulaziz
16. Ebubekr
17. Haci
18. Abdullah
19. İbrahim
20 Muhammed
21. Haci
22. İbrahim
23. Salih
(iki mubarek oğlu: Ahmed ve Seyyid Abdullah-i Şemizdini)

24. Ahmed
25. Seyyid Taha-i Hakkari (kuddise sirruh)
26 Ubeydullah
27. M. Sıddık
28. Taha
29 a)Rahmetli Mazhar Amca ve

29.b) kardeşi Muhammed Salih Amca
30. Rahmetli Nureddin ve Agit ağabeylerDevam edecek

NOT: Bu mubarek ailenin ve seyyid Abdullah-i Şemdini
hazretlerinin butunNesilleri sayfamıza yazılarak
sitemiz şereflenecek, az sabır


ARVASILER VE EHL-I BEYT - Ana Sayfa
Salih Arvas