SQL, İngilizce "Structured Query Language" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş, Türkçesiyle Yapısal Sorgulama Dilinin kısa adıdır. SQL kendisi bir programlama diliveri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL'ye özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.


Tarihçe

Veri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.


SQL dili ilişkisel alanda büyük ilgi görmüş ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) tümünde yer alan standart dil görünümü kazanmıştır. Bu nedenle Veri Tabanı konusunda çalışan tüm bilişim teknik personeli tarafından bilinmesi gereken bir dil konumundadır.

Veri Tanımlama Olanakları

SQL veri tanımlama deyimlerinden başlıcaları şunlardır:
CREATE TABLE tablo_adıYeni bir tablo yaratmak için kullanılır. CREATE TABLE tabloİlçeler (
ilçeNo mediumint(8) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
ilçe varchar(30) NOT NULL,
postakodu varchar(5),
ilçeTel char(3),
plakaKodu char(2) NOT NULL
)
ALTER TABLE tablo_adıYeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek vb. yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.DROP TABLE tablo_adıTabloyu fiziksel olarak silerTRUNCATE TABLE tablo_adıTablodaki tüm verileri siler (tablo yapısı kalır)CREATE VIEW görüş_adıGörüntü oluşturmak için kullanılırDROP VIEW görüş_adıGörüntüyü silerCREATE INDEX indeks_adıTablonun (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılırDROP INDEX indeks_adıYaratılan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır


Veri İşleme Olanakları

SELECT deyimiSELECT ilçe, postakodu FROM tabloİlçeler WHERE plakaKodu = '06'
Ankara'nın ilçeleri ile posta kodlarını gösterirUPDATE deyimiUPDATE tabloİlçeler SET postakodu = '06720' WHERE ilçe = 'Bala'
Bala'nın posta kodunu değiştirirINSERT deyimiINSERT INTO tabloİlçeler VALUES (, 'Yenişehir', , , '53')
Yeni veriler eklerDELETE deyimiDELETE FROM tabloİlçeler WHERE plakaKodu = '53'
plakaKodu 53 olan bütün verileri siler
SQL Dilini Kullanan Veri Tabanları


  • MySQL
  • Mssql
  • PostgreSQL
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle
  • Firebird