Basic, İngilizce "Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code" sözcüklerinin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, 1960'larda icat edilmiş, günümüzde de çeşitli lehçeleri kullanılmakta olan yüksek düzey bir programlama dili. Farklı lehçeleri birçok işletim sisteminin parçası olarak sunulmuştur.


BASIC öğrenmesi ve yazılımları kolay olan bir dildir. Genelde amatörce ve hobi uğraşıları için kullanılmıştır. Microsoft daha sonra PC için Quick Basic derleyicisi piyasaya sürmüştür. Bununla yazılan basic metinlerini makine koduna çevirilebilmiş böylece sürat kazanmıştır. Bugün halen geniş bir kullanım alanına sahip olan Visual Basic dili var olup bununla hatta Windows un belirli bölümleri yazılmıştır. Her Microsoft Office paketinde bir Basic turevi var olup makro programlamada büyük kolaylıklar getirmektedir.


Basic programlama dili algoritma'ya çok yakın bir yapıya sahiptir. Bu yüzden öğrenilmesi ve uygulanması kolaydır.

Değişken isimleri ve kuralları

Değişken isimleri aşağıdaki kurallara uyan her şey olabilirler:
1- Değişken ismi en fazla 255 karakterden oluşmalıdır.
2- Değişkenler arasında : ; , . / ' # [ ] ! " $ % ^ & * ( ) { } karakterleri kullanılamaz. Ancak _ kullanılabilir.
3- Değişken isminin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. Yani değişkenler rakamla veya _ ile başlamaz.
4- Değişken isimlerinde büyük küçük harf ayrımı yoktur. "ByBuRaK" ile "Byburak" veya "BYBURAK" aynı değişkenleri belirlerler.
5- Belirli bir prosedürde aynı değişken birden fazla tanımlanamaz.
6- En önemlisi de herhangi bir VB komutu ismi olamayacaklarıdır.


Değişkenlerin Belirtilmesi:
Bir değişken "Dim degisken_ismi as tür" seklinde tanımlanır.

Örnek:
Dim damdaki_kedi as byte
Dim Burak,gonen,kedi,damdaki as boolean

Görüldüğü gibi VB'de de değişkenler arası virgül ile ayrılıp birden çok aynı türde değişken aynı anda tanımlanabilir.

Örnek Program:

Merhaba Dünya çıktısı
10 PRINT "Merhaba Dünya!" BY FaKe