Al şu takatukaları, takatukacıya takatukalattır da getir.

Takatukacı takatukaları takatukalamazsa,

takatukaları takatukacıdan takatukalattırmadan geri getir.