-Muhammedi'dir Özüm sözüm,
Kan ağlıyor iki gözüm,
Secdeden kalkmıyor yüzüm,
Ninni Muhammedim ninni,
Ninni can Ahmed'im ninni!
(Vize)


-Besmele'yle uyanır,
O nurlara boyanır,
Buna can mı dayanır?
Ninni yavrum ninni.
(Konya)


-Erenlerin kılıcı,
Arşa çıkar bir ucu,
Her dertlerin ilacı
La ilahe illallah, ninni
(İstanbul)


-Yağmur bulutsuz olur,
Ilım ılım sütüm gelir,
Evlat Allah'tan olur.
Uyusun da büyüsün ninni.
(Bandırma)

-Dandini dandini danası,
Bir oğlan doğurmuş anası,
O da Huda'nın vergisi
Hû hû hû
(İsparta)

-Gül ağacını budamışlar,
Gülü gonca bitsin diye,
Allah seni bana vermiş,
Her derdin unutsun diye!
(Lâdik)


-Hû hû hû Allah,
Lâ ilahe illallah,
Uyusun da büyüsen,
Tıpış tıpış yürüsün,
Hû, hû, hû, yavruma
Ninni diyem büyüsün.
(Van)


-Hû der de gider idim, ninni,
Zikrullah eder idim, ninni,
İsmail Peygamberin, ninni,
Devesin güder idim, ninni!
(Çankırı)

-Karşı karşı ayvalıklar
Suda oynar balıklar
Oğlum abdest alacak
Havlu tutun kardaşlıklar.
(istanbul)

-Ninni diye uyuturum
Allah diye büyütürüm
Tevhit ile yürütürüm
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni.
(Konya)


-Yat dizime yat dizime
Bak gözüme bak gözüme
Sütüm sana helal olsun
Zikreyle zikreyle
İnkar eyleme Zikri inkar eyleme
Lâ ilahe illallah Lâ ilahe illallah
(Rize)


-Adalarda biter kamış
Uzamış da vermez yemiş
Bana kuzumu Allah hediye vermiş
Ninni yavrum ninni ninni.
(Sivrihisar)

-Gül ağacı budam budam
Gülü bitmez aslı nidem
Seni bana veren Huda'm
Ninni yavrum sana ninni.
(Konya)

-Beşiğinin dibi çukur
Libasına kaytan dokur
Yavrumun dedesi Kur'an okur
Ninni' yavrum ninni.
(Eskişehir)

-Ninnilerin yaktı beni
Güzel Hüdam verdi seni
Huda'm seni vermeseydi
Kimler eğlerdi beni
Ee, e, e yavruma ninni.
(İsparta)