Mehter Marşları Sözleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Mehter Marşları Sözleri

 1. Gafil ne bilir neşve-i pür şevk-i vegayı

  Meydan-ı celadetteki envar-ı sefayı

  Meydan-ı gaza aşk ile tekbirler alınca

  Titretti yine ruy-i zemin arş-ı semayı

  Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan

  Kur'anda zafer vaadediyor Hazret-i Yezdan

  Farz eyledi Hallak-u cihan harb-i cihadı

  Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı

  Dünyaları feth eyleyen ecdadımız elhak

  Adil idi hıfz eyler idi hakkı ibadı

  Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan

  Kur'anda zafer vaadediyor Hazret-i Yezdan
   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-07-03
 2. 2009-01-19 #2
  Mehter geliyor

  Kimi hançer olmuş, kimisi mızrak
  Yüz değil, bin değil, kırk er geliyor
  Her biri ufukta bir şanlı yaprak
  Gözümün önüne sefer geliyor.

  Emretmiş Kanuni, yıldırım, Murat
  Tuna boylarında oynatmışız at
  Nasıl çoşmaz nasıl, Sakarya, Fırat?
  Bir tarih dolusu zafer geliyor

  Selam o muhteşem, o altın çağa
  Selam, destanlaşmış eşsiz bayrağa
  Kaşkın ey yurttaşlar kalkın ayağa
  Zafer müjdecisi mehter geliyor.

 3. 2009-01-19 #3
  Mehter vuruyor

  Mehter vuruyor tarihin aksetmede yadı
  Andık yine Fatihle, Süleymanı, Muradı
  Kös sesleri sarsın bütün İstanbulu yer yer
  Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler


  Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
  Fethin, Mohacın, Niğbolunun haşmetidir bu
  Mehter bize bir ruh veriyor ta nerelerden
  Berçlerle, Çanakkale, Yemenden, Korelerden


  Tufan gibi esmiştik Irak'lar Tuna'larda
  Kartal gibi uçmuştuk aziz Dumlupınar'da
  Gülbank çekelim cuş ile Allah diye her an
  Kur'an'da zafer vadediyor Hazret-i Yezdan


 4. 2009-01-19 #4
  Ceddin deden, neslin baban
  Hep kahraman Türk milleti
  Orduların, pekçok zaman
  Vermiştiler dünyaya şan.
  Türk milleti, Türk milleti
  Aşk ile sev milliyeti
  Kahret vatan düşmanını
  Çeksin o melun zilleti.


 5. 2009-01-19 #5
  Gülbank

  Allah Allah Celilü'l- Cebbâr,
  Muinü's-Settâr,
  Hâliku'l-leyli ve'n-Nehâr,
  Lâyezâl, Zü'l-Celâl,
  birdir Allah! Ânın birliğine,
  Resûl-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı
  Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa
  Âl-i evlâd-ı Resûl-i Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine!
  Piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur'ân,
  güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine!
  Halifetü'l-İslâm es sultân İbni's-sultân
  bil-cümle İslâmın necât ve seâdet ve selâmetine,
  pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler,
  demine devrânına diyelim
  Huuu
  Huuu
  Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân
  meydân-ı şehâdette Allah yoluna revân.
  Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân.
  Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân!
  Eûzubillâh, Eûzubillâh. Hüdâ'ya şükr-i bihad,
  lâilâhe illallâh! El-melikü'l- Hakku'l mübin!
  Muhammedü'r- Resûlullah, Sâdıkü'l-va'dü'l Emin!
  İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu
  nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah,
  Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin,
  hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım,
  Emr-i ikbâlin mecid! Hûdâ kılıcını keskin eylesin,
  nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! Rûh-ı pâk-ı
  Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak,
  gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.
  Nasrunminallahi ve fethün karin. Ve beşşiri'l- mü'minin'
  Yaaa! Muhammed
  Yektir Allah
  Yektir Allah
  Yektir Allah
  İllallah


 6. 2009-01-19 #6
  Gafil Ne Bilir

  Gâfil ne bilir neş've-i pür-şevk-i vegâyı
  Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
  Merdân-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca
  Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.
  Allah yoluna cenk edelim şân alalım şan
  Kur'an'da zafer vaadediyor Hazret'i Yezdan.
  Farzeyledi Hallak-ı Cihan, harb-ü cihadı,
  Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı...
  Dünyaları feth eyleyen ecdadımız EL HAK,
  Adil idi, hıfzeyler idi, Hak-kı ibadı...
  Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
  Kur'an'da vaadediyor Hazret'i Yezdan


 7. 2009-01-19 #7
  Buna Er Meydanı Derler Bunda Söz Olmaz (Yandım Aman)
  Çifte Yürekli Erkekler (Şahım) Gelin Bu Yane (Yandım Aman)
  Ele Bele Dile (İmanım) İhanet Olmaz (Yandım Aman Aman)
  Okurlar Fermanın(İmanım Yandım)Kıyarlar Cane (Yandım Aman)

  Bu Yolun Erkanı (İmanım) Hünkardan Gelir (Yandım Aman)
  Serden Geçmiş Erler (İmanım Şahin) Gelir Bu Yane (Yandım Aman Aman)
  Sıtk-ı Sadakattan (İmanım) Ayrılmak Olmaz (Yandım Aman)
  Okurlar Fermanın (İmanım Yandım) Kıyarlar Cane (Yandım Aman)


 8. 2009-01-19 #8
  Ceddin deden neslin baban
  Hep kahraman Türk Milleti
  Orduların pek çok yaman
  Vermiştiler dünyaya şan

  Türk Milleti, Türk Milleti
  Aşk ile sev milliyeti
  Kahret vatan düşmanını
  Çeksin o mel'un zilleti. Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
  Haydi gazanfer, umman-ı safter
  Bir elde kalkan, bir elde hançer
  Serhadde doğru ey şanlı asker.
  Deryada olsa her şey muzaffer
  Dillerde tekbir, Allahü ekber
  Allahü ekber, Allahü ekber
  Ordumuz olsun daim muzaffer


 9. 2009-01-19 #9
  Of, of Genç Osman dediğin bir küçük uşak,
  Beline bağlamış ibrişim kuşak oy oy!...
  Aman, askerin içinde birinci uşak
  Allah, Allah deyip geçer Genç Osman oy, oy!
  Of, of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
  Bağdat'ın içine girilmez yastan oy, oy!...
  Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan,
  Allah, Allah deyip geçer Genç Osman oy, oy!
  Of, of Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı,
  Düşmanın cümlesi önünden kaçtı oy oy!..
  Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
  Allah, Allah deyip geçer Genç Osman oy, oy!


 10. 2009-01-19 #10
  Tuna nehri akmam diyor Etrafımı yıkmam diyor
  Şanı büyük Osman Paşa
  Plevne'den çıkmam diyor. Karadeniz akmam dedi.
  Ben Tuna'ya bakmam dedi.
  Yüz bin Moskof gelmiş olsa,
  Osman Paşa korkmam dedi.

  Düşman Tuna'yı atladı
  Karakolları yokladi
  Osman Paşa'nın kolunda
  Beşbin top birden patladı.

  Olur mu böyle olur mu
  Evlât babayı vurur mu
  Sizi millet hainleri
  Bu dünya size kalır mı Kılıcımı vurdum taşa
  Taş yarıldı baştan başa
  Askerinle binler yaşa.
  Namı büyük Osman Paşa.


 11. 2009-11-15 #11
  Off yaa şu Allah yoluna cenk edelim süper.Hepsi süper ama ne bileyim isnan dinleyince kendinden geçiyor.Ne bando takımı ne başka birisi.Mehter bir başka

  Okunma: 20695 - Yorum: 10 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 4.3/5 - 25