Rennet, peynir yapımında kullanılan bir enzimdir. Rennet genç dananın midesinden gelir. Genç dana kesildikten sonra midesi çıkarılır, süt ile doldurulur ve kuruması için asılır. Kuruduktan sonra, rennetin arıtılmamış ekstratını elde etmek için ufalanır (kıyma gibi). Daha sonra arıtılır. Eğer genç dana (buzağı) İslâmi usule uygun olarak kesilmiş ise, elde edilen rennet helâl olur. Aksi halde haramdır.


Rennet'de aktif madde kaymosindir. Kaymosin, biyoteknolojiyi de içine alan başka yollarla da üretilebilir. Biyoteknoloji metodu ile de elde edilen Kaymosin helâldir.


Eğer etiket ürünün rennet ihtiva ettiğini belirtiyorsa, hayvan kökenli olduğu anlaşılmalıdır. Böylece, kökeni anlaşılıncaya kadar, müslüman tüketici nezdinde, bu ürün şüpheli olma şartlarında kabul edilmelidir.


Eğer köken buzağı olduğu halde İslâmi usule göre kesilmemişse ürünün,Helâl şartlarda olduğu söylenemez. Bu sebeple, bu ürünlerden emin olabilmek için üretici firmaya müracaat edip, doğru bilgiyi almaya çalışmak zorundayız.


Kaynak:Gıda Raporu