Karakter
TDK

isim Fransızca caractère
1 .
Ayırt edici nitelik.
2 .
Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye:
"Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var."- A. Gündüz.
3 . Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi:
"Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır."- R. H. Karay.
4 . Basımda harf türü.
5 .
edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
6 .
felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

Birleşik Sözler

  • başat karakter
  • başkarakter
  • nörotik karakter
  • yazı karakteri