Sözcük Türleri

Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır:

1. Ad Soylu Sözcükler
1.1. İsim (Ad)
1.1.1. İsim Çekim Ekleri

1.2. Sıfat (Önad)
1.3. Zarf (Belirteç)
1.4. Zamir (Adıl)
2. Edat Soylu Sözcükler
2.1. Edat (İlgeç)
2.2. Bağlaçlar
2.3. Ünlem
3. Fiiller
3.1. Fiiller
3.1.1. Ekfiil (Ek eylem)
3.1.2. Birleşik Fiiller
3.1.3. Fiilimsiler
3.1.4. Birleşik Zamanlı Fiiller
3.1.5. Fiilerde Anlam (Zaman) Kayması