1916
Albert Einstein
Işığın yayılma teorisi.Uyarılmış ışıma kavramı.

1928
Rudolph W Landenburg
Uyarılmış ışımanın varlığının kanıtlanması ve negatif soğurma.

1940
Valentin A Fabrikant
Sayı yoğunluğu tersiniminin olma olasılığı.

1947
Willis E Lamb
R C Retherford
Hidrojen spektrumunda indüklenmiş ışıma şüphesi. Uyarılmış ışımanın ilk gösterimi.

1951
Charles H Townes
Kolombiya üniversitesinde MAZER (Microwave Amplification of Stimulated Emission of Radiation) keşfi- Uyarılmış ışımaya dayanan ilk alet ile 1964 Nobel ödülünü kazandı.

1951
Joseph Weber
Maryland üniversitesinde MAZER bağımsız olarak keşfedildi.

1951
Alexander Prokhorov
Nikolai G Basov
Moskova'da Lebedev laboratuarlarında MAZER bağımsız olarak keşfedildi. 1964 Nobel ödülünü kazandı.

1954
Robert H Dicke
"Optik Bomba" patenti. Atımlı sayı yoğunluğu tersinimine dayanan süper-ışıma ve "Moleküler Kuvvetlenme ve Üretim Sistemi" için parçalı Fabry-Perot rezonans çemberi.

1956
Nicolas Bloembergan
Harvard Üniversitesinde üç-seviyeli katı hal MAZER tasarımı.

1957
Gordon Gould
Bir LAZER tanımlayan ilk doküman. 1970'lerde patent şartlarında yaratıldı.

1958
Arthur L Schawlow
Charles H Townes
"Optik MAZER"i tanımlayan ilk ayrıntılı makale. Kolombiya üniversitesinde yapılan ilk lazer keşfi ile yaratıldı.

1960
Arthur L Schawlow
Charles H Townes
LAZER patent No. 2,929,922.

1960
Theodore Maiman
Yakut (ruby) kristali ile yapılan ilk çalışan LAZER'in keşfi. 16 Mayıs 1960, Hughes Araştırma Laboratuarları.

1960
Peter P Sorokin
Mirek Stevenson
İlk Uranyum LAZER - Yapılan lazerlerin ikincisi. Kasım 1960 IBM Laboratuarları.

1961
A G Fox and T Li
Bell Laboratuarlarında optik rezonatörlerin teorik analizleri.

1961
Ali Javan
William Bennet Jr.
Donald Herriot
Bell Laboratuarlarında Helyum Neon (HeNe) LAZER'in keşfi.

1962
Robert Hall
General Elektrik Laboratuarlarında yarı-iletken LAZER'in keşfi.

1964
J E Geusic
H M Markos
L G Van Uiteit
Bell Laboratuarlarında ilk çalışan Nd:YAG LAZER'in keşfi.

1964
Kumar N Patel
Bell Laboratuarlarında CO2 LAZER'in keşfi.

1964
William Bridges
Hughes Laboratuarlarında Argon İyon LAZER'in keşfi.

1965
George Pimentel
J V V Kasper
Kaliforniya Üniversitesi Berkley'de ilk kimyasal LAZER

1966
William Silfvast
Grant Fowles and Hopkins
Utah Üniversitesinde ilk metal buhar LAZER - Zn/Cd

1966
Peter Sorokin, John Lankard
IBM Laboratuarlarında ilk boya lazer etkisinin gözlenmesi.

1969
G M Delco
Otomobil uygulamaları için üçlü lazerlerin ilk endüstriyel donanım.

1970
Nikolai Basov's Group
Moskova Lebedev Laboratuarlarında Xenon (Xe) ile yapılan ilk Excimer LAZER.

1974
J J Ewing and Charles Brau
Avco Everet Laboratuarlarında ilk nadir gaz halojenür excimer.

1977
John M J Madey's Group
Stanford Üniversitesinde ilk serbest elektron lazeri.

1980
Geoffrey Pert's Group
İngilterede Hull Üniversitesinde X-ışını lazer etkisinin ilk raporu.

1981
Arthur Schawlow
Nicolas Bloembergen
Lineer olmayan optik ve spektroskopide yapılan çalışma için Nobel fizik ödülü.

1984
Dennis Matthew's Group
Lawrence Livermore Laboratuarlarında X-ışını lazer gözlendiği ilk olarak rapor edildi.

Alıntıdır.