İzmir Büyükşehir Belediyesi, 50 kilometre çaplı yeni sınırlarını kapsayan haritaların hazırlanması için açtığı ihaleyi sonuçlandırdı.

Harita çalışması, Büyükşehir sınırları içindeki şehir bilgi, turizm, araç trafik takip ve 112 Acil Servis bilgi sistemleriyle alt yapı projeleri, imar uygulamaları ve teknik alt yapı bilgi sistemlerinde de kullanılabilecek.

Belediye, yeni bağlanan belde ve ilçelerin 1/5 binlik planlarını yapmak ve sağlıklı verilere ulaşmak için de daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi ile danışmanlık ve kontrolörlük protokolü imzalamıştı.

İzmir'in 543 bin hektarlık yeni sınırlarını kapsayan ortofoto ve fotogrametik haritaların, 450 günde teslim edileceği bildirildi.

Projenin tamamlanmasıyla elde edilecek haritalar nazım plan, coğrafi bilgi sistemleri ve ulaşım planı çalışmaları gibi belediye hizmetlerinde ve her türlü mühendislik projelerinde altlık teşkil edecek. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi, yetki alanında bulunan 543 bin hektarlık alanda güncel ve renkli ortofoto haritayla özellikle 19 ilçe merkezi, 37 belde merkezi ve bütün köy meskun sahalarının 1/5 bin ölçekli dijital fotogrametrik haritasını elde edecek.


İzmir'de halihazırda harita üreten kurumlarla özel sektör de bu projeyle hem daha ekonomik hem de daha hızlı ve verimli çalışacaklar, ayrıca mükerrer çalışmalar önlenmiş olacak.

clear - İzmir Büyük Şehir Haritasi Yeniden Yapılıyor