Yazı Tipi...
Seçili Metnin Biçimlendirilmesi sağlar. Belgeyi biçimlendirmek için araç çubuklarından, Biçim menüsünün komutlarından ve yatay cetvelden yararlanabilirsiniz.

Yazı Tipi Sekmesi:
Biçim menüsünden Yazı tipi komutunu verince Yazı tipi iletişim penceresi açılınca pencerenin üst kısmındaki Yazı tipi sekmesini Yazı tipi Yazı Tipi Biçemi ve Boyut kaydırılabilir alanlarından yazıtipini, biçemi ve büyüklüğü tıklayarak seçebilirsiniz.

Yazı Tipi: Daha önce yazdığınız metnin Yazıtipini değiştirmek için Yazı tipi listesinin sağındaki Kaydırma çubuğunu kullanarak bilgisayarınıza yüklenmiş yazı tiplerinin listesi görülür. Gerekirse düşey kaydırma çubuğunu yukarı ya da aşağı doğru kaydırarak dilediğiniz yazıtipini bulun ve üzerine tıklayarak seçebiliriz.

Yazı Tipi Boyutu(punto): Yazıtipi büyüklüğünü değiştirmek için Yazıtipi büyüklüklerini gösteren bir liste bulunur. Gerekirse düşey kaydırma çubuğunu yukarı ya da aşağı doğru kaydırarak dilediğiniz büyüklüğü bulun ve üzerine tıklayarak seçebiliriz. İstediğiniz boyut sok ise listenin üzerindeki kutu içine klavyeden yazabilirsiniz.
Yazı Tipi Biçemi: Normal, Kalın, italik, Altı Çizili, Kalın italik seçeneklerinden dilediklerinizi seçebiliriz
Altı çizili açılır listesi, seçili metin için bir alt çizgi biçimi seçmenize olanak verir. Listenin sağındaki aşağı oku tıklayın ve bir alt çizgi biçimini seçebiliriz.

Renk açılır listesi, seçili metin için bir renk seçmenize olanak verir. Listenin sağındaki aşağı oku tıklayıp istediğimiz rengi tıklayarak seçebiliriz.

Efektler : Seçili metne özel bir efekt vermek isterseniz, Efekt seçeneklerinin önündeki onay kutusunu tıklayarak seçebiliriz. Yaptığınız seçimlerin sonuçlarını Önizleme alanında izleyebilirsiniz.

Karakter Aralığı Sekmesi
Pencerenin üst kısmındaki Karakter Aralığı sekmesini tıklayıp seçili metin içindeki harflerin Karakter aralıklarını düzenleyebileceğiniz bir sayfa görüntülenir. Karakterler arasındaki aralığı açmak ya da daraltmak istiyorsanız, Aralık ifadesinin karşısındaki açılır listenin sağındaki aşağı oku tıklayın ve Geniş ya da Dar seçeneklerinden birisini tıklayarak seçebiliriz. Karakterler arasındaki genişletme ya da daraltmanın ölçüsünü tanımlamak için Değer kutusuna tıklayın ve klavyeden bir değer yazın.

Karakterlerin normal konumdan daha yukarı ya da aşağı yazılması için, Konum ifadesinin karşısındaki açılır listenin sağındaki aşağı oku tıklayıp, yükseltilmiş ya da Alçaltılmış seçeneklerinden birisini tıklayarak seçebiliriz. Karakterlerin ne kadar yukarı ya da aşağı yazılacağını tanımlamak için Değer kutusuna tıklayın ve klavyeden bir değer yazın.
Yazıtipi Aralığı seçeneği, A ve V gibi karakterlerin birbirlerine yaklaştırılması içindir. İfadenin başındaki onay kutusunu tıklayarak seçip bu özelliği aktif duruma getirebiliriz. Bu özelliğin hangi büyüklükten sonraki yazı tipleri için geçerli olduğunu Nokta ve yukarısı ifadesinin önündeki kutuya yazın. Yaptığınız seçimlerin sonuçların Önizleme alanında izleyebilirsiniz.

Biçemlerin Kopyalanması
Kimi zaman, bir ifadenin biçimsel özelliklerini (yazıtipi, biçem, vb.) diğer ifadelere kopyalamak isteyebilirsiniz. Bunun için Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesinden yararlanırız. Bir ifadenin biçimsel özelliklerini bir başka ifadeye kopyalamak için, Biçimini kopyalayacağınız ifadeyi seçelim. Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklayalım. Biçimini değiştireceğiniz metni, fareyi sürükleyerek seçelim. Son seçtiğiniz ifade, ilk seçtiğiniz ifadenin biçimini alır.

Birden fazla ifadeye biçim kopyalamak isterseniz, Biçim Boyacısı düğmesini çift tıklayıp, biçimlendireceğiniz ifadeleri seçebiliriz. Biçimlendirme işiniz bittiğinde Biçim Boyacısı düğmesini yeniden tıklayarak devre dışı bırakın.

Paragraf
Paragrafları menü komutuyla biçimlendirmek için Biçimlendireceğiniz paragraf içine tıklayın ya da eğer birden fazla paragrafı biçimlendirecekseniz, bu paragrafı seçip Biçim menüsünden Paragraf komutunu ile. Paragraf iletişim penceresi açılır.

Girinti ve Aralıklar Sekmesi:
Paragraf ve satırların hangi düzen içinde bulunacaklarını belirler. Bu seçenekler;
Hizalama: Soldan, sağdan, ortadan ve iki yandan seçeneği vardır. hizalama düğmelerinden dilediğinizi tıklayın Bunlardan "Sola Hizala" düğmesi tıkladığımızda paragrafı ya da seçili paragrafları sola, Ortala düğmesi ortaya, "Sağa Hizala" düğmesi sağa, İki yana yasla düğmesi her iki marjdan hizalar

Girinti: paragrafın sol ve sağ marjlarının hangi noktalarda başlayacağını belirlememizi sağlar yani Sol veya sağ boşluktan sonra ne kadar boşluk bırakılacağı belirtilir. Sol ve Sağ kutularına santimetre cinsinden değer yazarak bunları belirleyebiliriz.

Özel: İlk satır, paragraf başını ayarlar. Asılı ise 1 Satır dıştan başlar. İkinci satır içten başlar. Paragrafın tersidir. Genellikle numaralandırmada kullanılır.

Aralık: paragraflar arasında önce ya da sonra ne kadar boşluk bırakılacağı belirtilir. 6 nk (nokta) yarım satır, 12 nk 1 satır boşluk bırakır.

Satır Aralığı: Satır aralığı Tek, 1.5, çift, En az, Tam, Çoklu biçimindedir. Kullanıcı istediğinde Değer kısmına klavyeyi kullanarak bir cm veya nokta cinsinden değer girebilir.Satır aralığı metnin satırları arasındaki dikey boşluğun miktarını belirtir. Word tek satır aralığını varsayılan olarak kullanır. Seçtiğiniz satır aralığı seçili paragraftaki metnin tüm satırlarını veya ekleme noktası içeren paragrafı etkileyecektir.

Bu seçenek Sonuçlar Tek En büyük yazı tipi için yeri olan her satır için satır aralığı, artı küçük bir miktar fazladan boşluk. Fazladan boşluğun miktarı kullanılan yazı tipine bağlı olarak değişir.

1.5 Satır Tek satır aralığının bir buçuk katı olan her satır için satır aralığı. Örneğin, 10 puntoluk metin 1.5 satır boşluk kaplıyorsa satır aralığı yaklaşık olarak 15 puntodur.

Çift Tek satır aralığının iki katı olan her satır için satır aralığı. Örneğin, 10 puntoluk metnin çift boşluk satırlarında satır aralığı yaklaşık olarak 20 puntodur.

En Az Word'ün en büyük yazı tipi boyutuna veya belirtilen boşluğa uymayacak olan grafiğe yer açmak amacı ile ayarlayabildiği en küçük satır boşluğu.

Tam Word'ün ayarlamadığı sabit satır aralığı. Bu seçenek tüm satırları eşit olarak yerleştirir.
Çoklu Belirttiğiniz yüzdeye göre arttırılan veya azaltılan satır boşluğu. Örneğin, satır aralığını 1.2'nin bir katına ayarlama boşluğu yüzde 20 arttıracaktır, satır aralığını 0.8'in bir katına ayarlarken boşluk yüzde 20 azaltacaktır. Satır aralığını 2'nin katına ayarlama satır aralığını Çift'e ayarlama ile eşittir. Değer kutusuna istediğiniz satır aralığını seçin veya yazın. Varsayılan üç satırdır.

Değer Seçtiğiniz satır aralığı miktarıdır. Bu seçenek Satır Aralığı kutusundaki En Az, Tam veya Çoklu seçeneklerini seçerseniz kullanılabilir.

Not: Bir satır büyük metin karakteri, grafik ve formul içeriyorsa Word o satır için aralığı arttırır. Tüm satırları eşit aralıklı yapmak için Satır Aralığı kutusundaki Tam seçeneğini tıklatın ve sonra Değer kutusu içindeki, satırda en büyük karaktere veya grafiğe uymak için yeterince büyük olan satır aralığını seçin. Karakterler veya grafikler hala kesik görünüyorsa Değer kutusundan daha büyük bir numara seçin.

Satır ve Sayfa Sonu Sekmesi
Pencerenin üst Kısmındaki Satır Ve Sayfa Sonu sekmesini Paragrafların sayfa üzerindeki konumlarını belirleyebileceğiniz bir sayfa açar. Seçeneklerden dilediklerinizin önündeki onay kutusunu tıklayarak seçebileceğimiz Sayfalandırma seçeneklerinin açıklaması şöyledir:

Tek Kalan Satırları Önle: Bir paragrafın son satırının yeni bir sayfanın başında ya da bir paragrafın ilk satırının sayfanın sonunda bulunmasını engeller.

Satırları Birlikte Tut: Paragraf aynı sayfada bulunmasını sağlar.
Sonraki ile Birlikte: Paragrafın bir sonraki paragrafla aynı sayfada bulunmasını sağlar.
Önceki ile Birlikte: Paragrafın yeni bir sayfanın başında yer almasını sağlar.
Sayfa Numaralarını Kaldır: Eğer satırlar otomatik olarak numaralandırılıyorsa (bkz. Madde imi ve Numaralandırma), seçili paragrafların satırları önüne numara eklenmez.
Heceleme yok: Seçili paragrafların satırları "-"(tire) ile hecele yapmamızı önler

Madde İmleri ve Numaralandırma
Madde imli veya numaralandırılmış listeyi yazarken otomatik olarak yaratmak için 1. veya bir boşluk veya sekmeyle izlenen * yazdıktan sonra istediğiniz metni yazın. Sonraki liste öğesini eklemek için Enter tuşuna bastığınızda, Word otomatik olarak sonraki numarayı veya madde imini ekler. Listeyi bitirmek için iki kez enter tuşuna basın. Listedeki son numarayı silmek için Geri Al tuşuna basarak da listeyi bitirebilirsiniz.

Madde imi veya numara biçimini eklemek veya madde imleri veya numaralar ile ilgili ayarlama değiştirmek için öğeleri seçin ve Biçim menüsünden Madde İmleri ve Numaralandırmayı tıklayın. Madde imli veya Numaralandırılmış sekmesini tıklattıktan sonra istediğiniz biçimi tıklatın. İsteğe bağlı ayarlamak için Özelleştire tıklatın ve sonra madde imi veya numara ile metin arasındaki uzaklığı değiştirin.

Word Madde İmlerini veya Numaralandırmayı tekrar tıklattığınızda yaptığınız değişiklikleri uygular. Madde imli liste yaratmak için kullanılır. İstenilen madde imi üzerine tıklanır. Penceredeki madde imi dışında bir madde imi kullanılmak isteniyorsa "Özelleştir" komut düğmesine basılır.

İmlenmiş Listeyi Özelleştirme:Madde İmleri Seçili paragraflara madde imleri ekler veya varolan madde imlerini kaldırır.
Madde imi karakteri: Paragraflar için Kullanmak istediğiniz madde imi karakterini seçmemize olanak verir.
Yazı Tipi: Seçili madde imleri için yazı tipi biçimlendirme amacıyla Yazı Tipi iletişim kutusunu açar. Madde iminin boyut, tip, renk, biçem vs gibi seçenekleri değiştirilebilir.

Madde imi: Farklı bir madde imi seçmek için Madde imi kullanabilirsiniz. Yeni bir madde imi karakteri tıklattığınız yerde Simge iletişim kutusunu açar.

Madde imi Konumu Girintisi: Madde imi ile kenar boşluğu arasındaki mesafeyi ayarlar.kısaca madde imi başlangıç girintisi olarak adlandırılır.

Metin Konumu Girintisi: Normal madde imi ile yazı arası uzaklık 0,63 cm'dir. Bu uzaklığı artırmak veya azaltmak için kullanılır. Madde eme ile metin arasındaki konumu belirlemeye yarar.Madde imi veya liste sayısının sonu ile metnin başlangıcı arasındaki istediğiniz uzaklığı belirtebilirsiniz.

Numaralandırılmış Listeyi Özelleştirme:
Numaralandırma Seçili paragraflara numara ekler veya varolan numaraları kaldırır.
Sayı biçemi: Sayı biçemikutusu Seçili paragraflar için numara biçemleri bulundurur.
Başlangıç: Gerekliyse Başlangıç kutusundaki listeden Seçili paragraflar için yeni başlama sayısı girebiliriz.

Sayı Biçemi: Numaralandırma grubuna düzenlenemez metin eklemek için Sayı biçemi kutusundaki vurgulanmış sayı grubundan önce ve sonra metni düzenleyebilirsiniz.

Sayı Konumu: Seçili madde imi ve numara için istediğiniz hizalama ve konumu tıklatın. Hizalama ayarı Hizalama yeri ayarına bağlıdır; örneğin, Ortala ve 2 cm seçeneğine tıklatma Word'ün liste sayısını sol kenar boşluğundan veya girintisinden 2 cm uzaklıktaki noktaya ortalamasıdır.
N
umaralandırılmış Anahat Listesini Özelleştirme:
Bir çok düzeyli liste içinde, öğeleri numaralandırmak veya tek bir satıra birden fazla numaralandırma düzeyi dahil etmek için List Num alanını kullanabilirsiniz. Örneğin, liste öğesi 1.A) ise, List Num alanını, otomatik olarak a), b) ve aynı numaralandırma düzeyindeki ardışık öğeleri eklemek için kullanabilirsiniz.

Çok düzeyli listeler en fazla dokuz düzeye sahip olabilir. Biçim menüsünden madde imleri ve numaralandırmayı seçtikten sonra çoklu düzey aralarında geçiş için düzeyli numaralandırılmış öğeyi uygun numaralandırma düzeyine taşımak için öğe içinde bir yeri tıklatın ve sonra Biçimlendirme Araç Çubuğundaki Girintiyi Arttır veya Girintiyi Azalt komutlarını kullanabilirsiniz.

Yazarken numaralandırma düzeyini değiştirebilirsiniz. Yeni bir çok düzeyli paragrafa başladıktan sonra, liste öğesini daha düşük bir numaralandırma düzeyine indirgemek için Tab (sekme) tuşuna basın. Öğeyi daha yüksek bir numaralandırma düzeyine yükseltmek için Shift (üst karakter)+Tab (sekme) tuşlarına basın. Artık öğe metnini yazabiliriz numara veya madde imi biçimini ve her düzey için yazılan metni değiştirebilirsiniz.

Madde imi veya numara biçimlerini değiştirme:değiştirmek istediğiniz madde imini veya numarayı içeren paragrafları seçip, biçim menüsünden madde imleri ve numaralandırmayı tıklattıktan sonra değiştirmek istediğiniz Numaralandırılmış Anahat liste türü için ilgili sekmedeki özelleştir komutunu çalıştırın. Açılan ileti penceresinden istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini seçebiliriz.

Düzey: 1 den 9 a kadar düzey bulunur. Düzenlemek istediğiniz düzeyi tıklatıp değişiklikleri yaptıktan sonra bu düzeyi Önizleme kutusunda görebilir ve seçebilirsiniz.

Önceki Düzey Numarası: Word un numaralandırma grubunun parçası olarak önceki düzeyden bir sayı içermesini istiyorsanız, içermesini istediğiniz sayının düzeyini tıklatın. Örneğin, Düzey 1 biçemini Düzey 4 numaralandırma grubuna eklemek için Düzey 1‘e tıklatın. Word önceki düzeyin biçemini içerir, hiçbir zaman Biçimini içermez. örneğin, Düzey 1 sayısı Bölüm A ise Word Düzey 4 sayısına sadece A biçemini ekler).

Düzeyi Biçime Bağlı: Seçili olan anahat numaralandırma düzeyine iliştirmek istediğiniz biçemi seçebilirsiniz veya numaralandırma düzeyine hiçbir biçem iliştirmek istemiyorsanız (biçem yok) düğmesini seçebilirsiniz. Biçem bir anahat numaralandırma düzeyi ile bağlandığı zaman, biçemle biçimlendirdiğiniz her paragrafı otomatik olarak numaralandırır.
Numarayı İzleyen: Liste numarası ve paragrafın ilk harfi arasından istediğiniz düzenlenemez karakteri düzenlemek için kullanılır. Varsayılan olarak, Word bir Sekme karakteri ekler.

Geçerli Biçimi Numaralandırma: Geçerli anahatlandırılmış numaralı listenin içindeki numaraları eşdeğer değerleriyle örneğin Yazı III‘ü Yazı 3 olarak değiştirir.

List Number alanını kullanarak oluşturduğunuz listeler için istediğiniz etiketi yazmak, Lıstnumber alanını çoklu anahat numaralarını tek bir satır üzerine dahil etmek için kullanılır. numaraları tek bir satır üzerinde bulunan birden fazla öğeye ekleyebilirsiniz. Örneğin, liste öğesi "1. A)" ise, "a)" için listnum alanını kullanabilirsiniz.

Birden çok anahat numarasını tek bir satırda bulundurma:
Bir çok düzeyli listede, tek bir satırda birden fazla numaralandırma düzeyi bulundurabilirsiniz. Örneğin, liste öğesi "a. 1)" veya "bölüm 1.01 (i)" ise, "1)" veya "(i)" için ve aynı numaralandırma düzeyindeki ardışık öğeler için ListNum alanını kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz bir araç çubuğu üzerinde bir düğme yaratarak ListNum alanlarını daha hızlı ekleyebilirsiniz. Araçlar menüsünden özelleştire tıklattıktan sonra komutlar sekmesini tıklatın. Kategoriler kutusundan ekleye tıklatın. Komutlar kutusundan ListNum alanı ekleye tıklattıktan sonra düğmeyi istediğiniz araç çubuğuna sürükleyin. Görüntülenen alan kodu ve alan sonucu arasında geçiş yapmak için alanı tıklatın ve shift (üst karakter)+F9 tuşlarına basın. Alan yönergeleri alan karakterleri { } içine alınırlar, örneğin, {List Num}. (Tırnak imlerini veya diğer alan yönergelerini silmediğinizden veya taşımadığınızdan emin olun).

belge içindeki tüm alanlar için alan kodlarını göstermek veya gizlemek üzere alt+f9 tuşlarına basın. Numara biçimini örneğin (i) numarasından (a) numarasına değiştirmek için, ListNum sonucunu seçin ve sonra bir seçim listesi içinde geçiş yapmak için girintiyi arttıra veya girintiyi azalta tıklatın. bir ListNum alanının düzeyini değiştirmek için başlık düzeyi içinde bir yeri tıklatın ve girintiyi arttıra veya girintiyi azalta tıklatın. ListNum alanına anahtarlar ekleyerek başlangıç numarasını ve diğer biçimleri değiştirebilirsiniz.

Çok düzeyli bir listeyi değiştirmek için düzey veya önizleme kutusundan değiştirmek istediğiniz düzeyi Seçebilirsiniz. Daha sonra bu düzey için biçimleri değiştirin. Değiştirmek istediğiniz her düzey için bu işlemi yineleyin. Varolan bir listeyi çok düzeyli listeye dönüştürebilirsiniz. Listeyi seçin, biçim menüsünden madde imleri ve numaralandırmayı Seçebilirsiniz ve çok düzeyli Tab (sekme)sinden "başlık 1" metni içermeyen bir numaralandırma biçemi seçin. Daha sonra adım 3'te açıklandığı gibi paragrafı girintisi verin.

Sıfırla: Seçili madde imli veya numaralı biçem için varsayılan seçeneklere sıfırlar. Bu düğme seçili yer imli veya numaralı biçem özelleştirilmemişse kullanılamaz.

Kenarlıklar ve Gölgelendirme
Seçilen metne, paragraflara, sayfalara, tablo hücrelerine veya resimlere kenarlık ve gölgeleme ekler. Word, bir sayfaya bir kenarlık eklemeyi kolaylaştırır. Biçim menüsünden Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın, Sayfa Kenarlığı sekmesini tıklatın ve istediğiniz sayfa kenarlığı seçeneklerini seçin. İstediğiniz görüntüyü tam olarak elde etmek için bir çizgi biçemi seçebilir ve rengini ve genişliğini değiştirebilirsiniz veya dekoratif resim biçemlerinden birini seçebilirsiniz.Kenarlık ve sayfa kenarı arasındaki aralığı ayarlamak ve kenarlığın üstbilgiyi veya altbilgiyi içerip içermeyeceğini belirtmek için Seçenekler'i tıklatın. Tüm seçenekleri ayarladıktan sonra, kenarlığı tüm belgeye mi yoksa sadece bir kısmına mı uygulamak istediğinizi belirtebilirsiniz.Sayfa kenarlıklarını sadece sayfa düzeni görünümünde görebilirsiniz.
Ayar: çerçevenin biçimi belirlenir. Biçemden çizginin tipi belirlenir. Çerçevenin kenarlarından birini kaldırmak ya da eklemek için Önizleme bölümünde bulunan kenarlar seçilir.

Yok: Seçilen alandaki tüm kenarlıkları kaldırır. Word kenarlığın türünü veya kenarlıklar sekmesi biçimini belirlemek için Uygula ayarını kullanır.

Kutu: Seçimin etrafına, o anda seçili olan çizgi Biçem, Renk ve Genişlik ayarlarıyla kutu kenarlığı ekler.
Gölge(1): Seçimin etrafına kutu kenarlığı ekler ve kenarlığa önceden belirlenen gölge biçimlendirmesini uygular. Word kutuyu o anda seçili olan çizgi Biçem, Renk ve Genişlik ayarlarıyla biçimlendirir.

3 - Boyut: Seçili alanın etrafına kutu kenarlığı ekler ve kenarlığı "pencere" veya "resim çerçevesi" gibi gösteren önceden belirlenmiş 3-B kenarlık biçimlendirmesini uygular.

Özel: Önizleme çizimi içinde tıklattığınız seçenekleri kullanarak özel bir kenarlık yaratır. Önizleme çizimi içindeki kenarlıklar düğmelerinden birini tıklatırsanız, Word otomatik olarak Özeli seçer. Özel seçiliyken yeni Biçem, Renk veya Genişlik ayarları uygulamak için, çizim Önizleme içindeki kenarlık düğmelerini kullanabilirsiniz.

Biçim: Listede bulunan istediğiniz kenarlık biçemini kullanabilirsiniz. Kenarlığın belirli bir çizgisini yeni bir biçeme, renge veya genişliğe çevirmek için önce Özeli seçip, sonra istediğiniz Biçem, Renk ve Genişlik ayarlarını değiştirin ve yeni seçenekleri uygulamak için çizim önizleme içindeki kenarlık düğmelerini kullanabilirsiniz.
Renk: Kenarlık için istediğiniz çizgi rengini seçebilirsiniz.

Genişlik: Kenarlık için istediğiniz çizgi kalınlığını seçebilirsiniz.

Resim: Sadece sayfa için kullanılan, geçerli Biçem ayarının konumu içinde kullanmak istediğiniz grafiksel sayfa kenarlığı tasarımını seçebilirsiniz. Resim biçimlendirmesini kaldırmak için, (yok) seçeneğini seçebilir veya kenarlığın belirli bir çizgisine resim eklemek için önce Özeli seçip, sonra istediğiniz Resim'i seçebilirsiniz ve resim kenarlığını uygulamak için çizim Önizleme içindeki kenarlık düğmelerini kullanabilirsiniz.

Uygulanacak Yer: Çerçevenin "Tüm belge", "Bu bölüm", "İlk sayfa", "İlk sayfa dışında tümü" seçeneklerinden hangisi olacağı belirtiriz.

Seçenekler: Ek kenar boşluğu ve konum ayarlarını belirler. Bu düğme yalnızca Uygula kutusu içinde Paragraf seçiliyken veya Sayfa Kenarlığı sekmesi etkinken kullanılabilir.
Sütunlar...

Bir sayfaya iki veya dana fazla sütun yazmak için kullanılır. Word programıyla sayfalannda birden fazla sütunlar olan belgeler hazırlayabilirsiniz. Çok sütunlu belgeler hazırlamamn bir yolu Word tablolarının kullanılmasıdır. Bir başka yöntem ise, Word un sütun biçimi özelliğinden yararlanılmasıdır.

Word'ün sütun sayısı özelliği, belge içindeki her bölüm için farklı olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir sayfaya iki sütunla başlayabilir, daha sonra tek sütuna yazabilir ve üç sütunla yazmayı sürdürebilirsiniz.

Bölümlerin sütun sayısını belirlemek için Biçim menüsünden Sütunlar komutunu verin. Sütunlar iletişim penceresi açılır.
Önceden Belirlenen seçeneklerinden bir sütun biçimini tıklayarak seçebilir ya da Sütun Sayısı kutusuna sütun sayısını yazabilirsiniz. Sütunlar arasına bir çizgi çizilmesini istiyorsanız. Araya Çizgi Koy kutusunu onaylayın. Sütun genişliklerini ve aralıklarını Genişlik ve Aralık kutularına yazın ya da eşit sütun genişliği için Eşit Sütun Genişliği kutusunu onaylayın. Sütun özelliğinin bulunduğunuz konumdan ileri veya tüm belgeye mi uygulanacağını Uygula açılır listesinden belirleyebiliriz.Hazırladığınız belgenin bu sütun özelliklerine sahip olmasını sağlayacaksınız.

Aynı zamanda Sütun sayısını Standart Araç Çubuğundan Sütunlar düğmesini tıklayınca açılan penceredeki farenin düğmesini basılı tutup fareyi sürükleyerek listede sütun sayısını belirlemek de mümkündür.

Not: Normal sayfa görünümünde sütunları yan yana göremezsiniz. Sütunları yan yana izlemek için Sayfa düzeni konumuna geçin.

Bir sütun içinde yazımımız bitiğini belirtmek veya diğer sütundan başlamak için Ekle menüsünden Kesme komutunu verip Sütun Sonu sayfada başlayan yeni bir bölüme devam edebilirsiniz

Sayfa düzeni konumunda değilseniz, Görünüm Menüsü menüsünden Sayfa düzeni komutunu verip bu konuma geçin ve kaydırarak belgenizi izleyin.
Sütunların Biçimlendirilmesi:
Normal olarak yazınız bir sütunun sonuna kadar sürer ve bir sütun dolduktan sonra bir sonraki sütuna geçersiniz. Ancak, eğer isterseniz bir sütun tam olarak dolmadan bir sonraki sütuna geçmek de olasıdır.

Sütun özelliklerini Biçim menüsünden Sütunlar komutunu vererek istediğiniz an değiştirebilirsiniz. Buna ek olarak, sütun genişlikleri yatay cetvelden de değiştirilebilir.

Sütun sonu eklemek için yeni sütunun başlayacağı yere tıklayıp Ekle menüsünden Kesme komutunu verin. Kesme iletişim penceresindeki Ekle seçeneklerinden Sütun Sonu özelliğini seçip onayladıktan sonra yazacaklarınız ya da kesme çizgisinin altında kalan metin bir sonraki sütunda yer alır.

Sütun genişliklerini yatay cetvelden ayarlamak için Genişliğini ayarlamak istediğiniz sütuna geçip Yatay cetveldeki sütun ayrımı simgesini farenin düğmesini basılı tutarak sağa ya da sola doğru sürükleyerek ayarlayabiliriz.
Sütun içindeki paragrafların girintilerini ayarlamak için Cervel üzerindeki paragraf başı, satır başı ve satır sonu Girinti tırnaklarını farenin düğmesini basılı tutarak sürükleyerek yada biçim menüsündeki paragraf menüsünden istediğimiz değişikliği seçerek yapabiliriz.

Sekme Durağı Türleri
Cetvelin en solundaki simgeyi tıklayarak seçebileceğiniz seçebileceğimiz sekme durakları şunlardır:
Sağ Sekme Durağı: Yanıp sönen imleç bu sekme durağının hizasındayken, klavyeden yazdıklarınız sekme durağına göre sola doğru ilerler.

Sol Sekme Durağı: Yanıp sönen imleç bu sekme durağının hizasındayken, klavyeden yazdıklarınız sekme durağına göre sağa doğru ilerler.

Ortalama Sekme Durağı: Yanıp sönen imleç bu sekme durağının hizasındayken, klavyeden yazdıklarınız sekme durağına göre ortalanarak belirir.

Ondalık Sekme Durağı: Ondalık sayıların virgüle göre hizalanmış ve düzgün bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.
Öncü Seçenekleri: sekme durakları arasında kullanılmak istenilen çizgi seçenekleri.

Sekme Duraklarının Menüden Ayarlanması: Pencerenin sol tarafında, yanıp sönen imlecin bulunduğu paragrafın sekme duraklarının konumları görüntülenir. Yeni bir sekme durağı eklemek için Sekme Durağı Yeri kutusuna sekme durağının konumunu yazın. Sekme durağının türünü Hizalama seçeneklerini tıklayarak belirtebilirsiniz. Sekme durağının önünde bir çizgi belirmesini istiyorsanız (yani klavyeden Tab tuşuna bastığınız zaman, yanıp sönen imlecin bulunduğu yerle sekme durağının hizası arasına bir çizgi çizilmesini istiyorsanız), bu çizginin türünü Öncü seçeneklerinden birisini tıklayarak saptayın. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra Ayarla düğmesini tıklayın. Buradan bir sekme durağım silmek için, sileceğiniz sekme durağının konumunu pencerenin sol tarafından tıklayarak seçin ve Temizle düğmesini tıklayın veya Tüm sekme duraklarını silmek için Tümünü Temizle düğmesini tıklayın.

Sekme duraklarıyla ilgili olarak cetvelden ya da Tabs komutunu vererek yaptığınız düzenlemeler, yanıp sönen imlecin içinde bulunduğu ya da seçili olan paragrafın sekme duraklarını etkiler. Diğer paragrafların sekme durakları değişmeyecektir.

Word'de tablolarınızı iki şekilde oluşturabilirsiniz: sekmeleri kullanarak ve Tablo menüsünün komutlarından yararlanarak. Sekmeler Tablo yapmadan metin ya da sayıları alt alta düzgün bir hizalama için kullanılır.
Sekmeler, "Biçim"+"Sekmeler" komutları kullanılarak elle yapılabileceği gibi cetvelin alt kısmındaki gri çizgi üzerine farenin sol tuşuna basılarak da yapılabilir. İstenildiğinde sekme üzerine tıklanarak sağa ve sola taşınabilir. Sekmeler üst üste getirildiğinde taşınan sekme silinir.

Bir sekmeden diğerine geçmek için klavye üzerindeki Tab tuşu kullanılır.
Cetvel üzerine sütunları oluşturmak için:

İmlecin ucunu cetvel üzerine, örneğin 5 noktasına getirin ve tıklayın. Tıkladığmız yerde bir sekme durağı belirir. Aynı işlemi 8 ve 12 noktalannda da yineleyin. Cetvel üzerinde üç adet sekme durağı belirecektir.
Klavyenizdeki Tab tuşuna basınca Yanıp sönen imleç 3 noktasındaki sekme işaretinin altına gelecektir. Klavyenizdeki Enter tuşuna basınca Yanıp sönen imleç bir alt satırın başına gelecek ve aynı sekme özelliklerini de beraberinde alt satıra taşıyacaktır.

Tablonuzu hazırladınız. Ancak ondalık sayıların alt alta gelmediğini ve sütun aralarının düzgün olmadığım göreceksiniz. Bunların nedenleri kullandığınız sekme durağı türünün yanlış olması ve sekme duraklarının yerlerinin uygun olmamasıdır. Bunları Sekmeler ileti penceresinden değiştirip düzeltebilirsiniz.

Sekme duraklarını silmek için: Tablonun gerekli satırlarını (paragraflarını) seçin. İmleci silmek istediğiniz noktasındaki sekme durağı üzerine getirin ve farenin düğmesini basılı tutarak bunu sayfa üzerine sürükleyip farenin düğmesini bırakın noktasındaki sekme durağı silinecektir. Sekme durağının silinmesi nedeniyle tablonun düzeni bozulabilir. Böylelikle istenilen satırlardaki yanlış türdeki sekme duraklarını silmiş oldunuz. Gerekirse doğru sekme durağı türünü seçip bunları cetvele koyabilirsiniz.

Başlangıç Büyüt:
Bir harfi, sözcüğü veya seçilen metni büyütülmüş büyük harf ile biçimlendirir. Büyütülmüş harf genel olarak bir paragrafın ilk harfidir ve sol kenar boşluğunda görünebilir veya paragrafın ilk satırının hizasından aşağı doğru düşürülerek büyütülür. paragrafa başlanırken ilk harfi büyütmek için kullanılır.

Genellikle dergi, gazete gibi metinler yazdırılırken kullanılır. İlk harften sonra yazılan metinin harfin hemen yanından itibaren harfi sarması isteniliyorsa "Metinde" seçeneği seçilir. Eğer ilk harfin alt tarafının boşluk olması isteniyorsa "Boşlukta" seçeneği seçilir.

Metin Yönü:
Bir tabloda metinin yönünü değiştirmek için kullanılır.

BÜYÜK/Küçük Harf Değiştir...
Tamamen büyük yazılmış bir metnin tamamını küçük harfe çevirmek veya sözcüklerin ilk harflerini büyük harfe çevirmek için kullanılır. Önce çevrilmek istenen sözcük seçilir. Daha sonra "Biçim"+"Büyük/Küçük harf değiştir" seçilir. Aynı işlem değiştirilmek istenen ifade seçilerek "Shift+F3" tuşuna basılarak da yapılabilir.

Otomatik Biçim:
Metnin biçimini Word'ün otomatik olarak düzenlemesi için kullanılır. Etkin dosyanın içeriğini inceler ve sonra dosyayı otomatik olarak biçimlendirir. Otomatik biçimlendirme başlamadan önce otomatik biçimlendirme seçeneklerini değiştirmek isterseniz, Biçim menüsündeki Otomatik Biçim komutunu kullanın. Otomatik Biçim iletişim kutusunda Değişiklikleri Gözden Geçiri tıklayıp Belge üzerinde kaydırma yapmak ve değişiklikleri gözden geçirmek için dikey kaydırma çubuğunu kullanarak belgenin üzerinde hareket edin ve gözden geçirmek istediğiniz paragrafı seçin. Değişiklikleri tek tek gözden geçirmek için Bul düğmesini kullanın.Etkin dosyanın içeriğini inceler ve sonra dosyayı otomatik olarak biçimlendirir. Otomatik biçimlendirme başlamadan önce otomatik biçimlendirme seçeneklerini değiştirmek isterseniz, simgesini tıklatmak yerine Biçim menüsündeki Otomatik Biçim komutunu kullanın. Otomatik Biçim iletişim kutusunda Değişiklikleri Gözden Geçiri tıklayıp Belge üzerinde kaydırma yapmak ve değişiklikleri gözden geçirmek için dikey kaydırma çubuğunu kullanarak belgenin üzerinde hareket edin ve gözden geçirmek istediğiniz paragrafı seçin. Değişiklikleri tek tek gözden geçirmek için Bul düğmesini kullanın.

Biçem:
Metinde bulunan yazı biçemini değiştirmek için kullanılır. Biçemler, belgenizin başlık, resim yazısı ve gövde metni gibi çeşitli metin öğelerinin görünümünü tanımlar. Bir paragraf veya sözcüğe biçem uyguladığınızda, bir karakter veya paragraf grubunun veya her ikisinin tamamının biçimini bir tek basit işlemle uygulayabilirsiniz. Özel bir öğenin metninin tamamının biçimlendirmesini bir kerede değiştirmek istediğinizde bu öğeye uygulanmış biçemi değiştirmeniz yeterlidir. Biçemler belgenizi biçimlendirmeyi daha kolay kılar. Ayrıca anahatlar ve içindekiler tabloları için oluşturma bloğu işlevi görürler.

Biçemleri kullandığınızda, biçemle biçimlendirilmiş metnin tamamını yalnızca biçemi yeniden tanımlayarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, ana başlıklarınız 14 nokta Georgia, sola yaslanmış ve kalın ise ve daha sonra başlıklarınızın 16 nokta Georgia ve ortalanmış olmasına karar verdiyseniz her bir başlık örneğini yeniden biçimlendirmeniz gerekmez. Bu biçemin özelliklerini değiştirmeniz yeterlidir.

Araçlar menüsü, Otomatik Düzelt komutu, Yazarken Otomatik Biçimlendirme sekmesindeki Biçimlendirmenize göre biçem tanımlayın onay kutusu seçilmişse, Word siz yazdıkça otomatik olarak biçemler yaratır. Word biçimlendirmenin türünü ve metnin yerleşimini saptar ve bu biçimlendirmeyle ilişkili biçemleri uygular. Örneğin, tek bir satırda birkaç sözcük yazıp, yazı tipi boyutunu büyütüp satırı ortalarsanız, Word otomatik olarak bir başlık biçemi uygular. Word u, elektronik posta düzenleyiciniz olarak kullanırken biçemler otomatik olarak tanımlanmazlar.Yeni bir paragraf biçemi yaratmanın en çabuk yolu bir paragrafı biçimlendirip onu seçmek ve sonra da yeni biçemi seçilmiş metne uygulanmış biçimlendirme ve diğer özelliklere dayandırmaktır.

Yeni karakter biçemleri yaratmak için, önce Biçim menüsünden Biçem'i, sonra Yeniyi tıklatın. Ad kutusuna, biçem için bir ad yazın. Biçem türü kutusundan, Karakter seçeneğini tıklatın. Biçim seçeneğinden yazıtipi, paragraf, madde imi vs. gibi istediğiniz biçim seçenekleri seçin

Varolan Biçemin özniteliklerini ayarlamak için Biçimi tıklatın Paragraf biçemlerine ait ek öznitelikleri ayarlamak için bir sonraki paragrafın biçemi gibi veya biçemin şablonda kaydedilip kaydedilmediği gibi önce Biçim menüsünden Biçem'i, sonra ayarlarını değiştirmek istediğiniz biçemi, daha sonra Değiştiri tıklatın, en sonunda da Biçimden istediğiniz seçenekleri seçin.

Otomatik olarak güncelleştir seçeneğibir paragrafı elle bu biçemle biçimlendirdiğinizde, bu biçemi otomatik olarak yeniden tanımlar. Word etkin belge içinde bu biçimle biçimlendirilen tüm paragrafları güncelleştirir.
Farklı bir paragraf biçemi uygulamak için, değiştirmek istediğiniz paragraf ya da paragraf grubunu tıklatın. Bir paragraf biçeminin karakter özniteliklerini kalın veya italik gibi uygulamak için, değiştirmek istediğiniz metni seçin. Karakter biçemi uygulamak için, değiştirmek istediğiniz sözcüğü tıklatın veya değiştirmek istediğiniz sözcükleri seçin.
Biçemler kutusundan, önce uygulamak istediğiniz biçemi, sonra da Uygula'yı tıklatın. İstediğiniz biçem listelenmiyorsa Liste kutusundan başka bir biçem gubunu seçin. Biçemler kutusunda, paragraf biçem adlarının yanında bir paragraf imi ( ¶
), karakter biçem adlarının yanında da "a" harfi görünür.
Püf Noktası: Bir biçemi çabucak uygulamak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Biçem kutusu simgesinden bir paragraf veya karakter biçemi seçin.

Artalan:
Sayfanın artalan (zemin) rengini ve desenini belirlemek/değiştirmek için kullanılır.

Nesne:
Sayfada bulunan nesneleri biçimlendirmek için kullanılır. Önce nesne (resim, metin kutusu, ses ...) seçilir. Sonra "Biçim"+"Nesne" seçilir. Seçilen nesneye göre burada bulunan komut ismi değişir. Örneğin, resim seçildiğinde "Nesne" yerine "Resim Biçimlendir" yazısı belirir.