Tarihi
20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Fen-Edebiyat Fakültesinde eğitim öğretim 3 Aralık 1982 tarihinde Biyoloji ve Fizik bölümleri ile başlamıştır. Daha sonra Matematik, Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri eğitim ve öğretime açılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinde 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından itibaren örgün öğretimin yanında Biyoloji, Fizik, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinde İkinci Öğretim de yapılmış olup halen Fizik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde İkinci Öğretim yapılmaktadır.


Misyonu
Fen Edebiyat Fakültesinin misyonu yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmaktır.Öğrencilerini eleştirel düşünmeye açık,yaratıcı, problem çözmesini bilen,doğru karar verebilen,bilgiye erişim becerileri yanında üst düzeyde etik değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar

Vizyonu
Fen Edebiyat Fakültesi temel bilimler alanında örnek alınan bir fakülte, faaliyet alanlarında önder, öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim ve araştırma programları ile en geniş şekilde tanınan bir fakülte olmayı hedefler.


Stratejik Hedefleri
Fakültemiz aşağıdaki alanlarda ilerlemeyi, gelişmeyi ve güçlenmeyi amaç edinir: (1) Lisans Eğitimi, (2) Lisansüstü Eğitim, (3) Araştırma, (4) Akademik Personel, (5) Hizmet üretimi, bilgi transferi ve çevre ile ilişkileri, ( 6 ) Fiziksel yapı, (7) Uluslararası ilişkiler, ( 8 ) Fakülte Kültürü ve Yönetimi, ( 9 ) Performans göstergeleri, performansın ölçülmesi ve uluslararası kalite standartları.