Tarihi
1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi kurulmuş, 1976 yılında Edirne'de Fakülte binalarının temeli atılmıştır. 1974-1975 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, 1982 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İstanbul'da faaliyet göstermiştir. 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Trakya Üniversitesi'ne bağlanmış ve aynı yıl 20 öğretim üyesi ve az sayıda idari personeli ile Edirne'ye taşınmıştır. Trakya Üniversitesi kurucu Rektörü Prof.Dr. Ahmet KARADENİZ ve Fakülte Dekanı Prof.Dr. İsmet DÖKMECİ ile birlikte 3 profesör, 8 doçent ve 7 yardımcı doçentten oluşan akademik kadrosu bulunan Tıp Fakültesi, Haziran 1983'te Edirne Devlet Hastanesi'nin bir bölümünde 50 yatak kapasiteli hastanesini açmış, 1982-1983 akademik yılından itibaren aldığı öğrencilerinin eğitim-öğretim hizmetlerini ve sağlık hizmetlerini Edirne'de vermeye başlamıştır. 1976 yılında temeli atılan binaların bir bölümü hızla tamamlanmış ve 1984 yılında Dekanlık ile iki anabilim dalı bu binalara taşınmıştır. 1986 yılında poliklinik ve servislerin tamamen Edirne Devlet Hastanesi'nden ayrılarak kendi binasına taşınmasıyla eğitim-öğretim ve sağlık hizmetleri kendi binalarında verilmeye başlanmıştır. 1999 yılı sonunda 105.000 m2 kullanım alanına sahip Hastane binası inşaatının tamamı bitirilmiş ve hizmete açılmış, kampüs içinde 2 bloktan oluşan Temel Bilimler binasının da 1998 yılı sonunda hizmete girmesiyle eğitim-öğretim alanları genişlemiştir.


70 - Trakya Üniversitesi - Tıp Fakültesi

2006 yılı itibariyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak 24 yıllık bir geçmişe sahip olan Fakülte bu süreçte akademik kadrosunu 69 profesör, 58 doçent, 59 yardımcı doçent, 29 uzman, 355 araştırma görevlisi olmak üzere zenginleştirmiş, bilimsel yayın sayısını artırmış, öğrenci eğitimi için gerekli donanımlarını tamamlamış, tıbbın hemen bütün ana dallarında sağlık hizmeti verir konuma gelmiş, hasta yatak kapasitesini 50 den 750'ye çıkarmıştır. Göz hastalıklarında lazer; nükleer tıpta gama-kamera; radyodiagnostikte BBT ve MR ile acil servise ikinci bir BBT; iç hastalıklarında endoskopi, dializ ünitesi; kardiyolojide anjiografi ve cerrahi branşlarda laparoskopik cerrahiyi kurarak tüm Trakya Bölgesine modern teknoloji ile sağlık hizmetleri sunmayı amaçlamıştır.1998 yılı sonunda Kalp ve Damar Cerrahisi faaliyete geçmiş ve açık kalp ameliyatları başlamıştır. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ise Cobalt-60 teleterapi ünitesi ve tedavi planlama simülatörü ile 1999 yılı sonunda faaliyete geçmiştir.


Eğitim-Öğretim alanında öğrenciler için bilgisayar laboratuvarı, klinik beceri laboratuvarı kurulmuş, öğretim elemanlarına Med-Line, internet imkanları sunulmuştur.

Fakültemiz, bulunduğu coğrafi konumu da göz önüne alarak, tüm ülkeye ve Trakya Bölgesine hizmet etmenin yanında, komşu ülkelerle de bilimsel işbirliğini geliştirmeyi hedefleri arasına koymuştur ve bu alanda faaliyetleri de bulunmaktadır

Dekanları
Prof. Dr. Celal ÖKER: 1974 - 1975
Prof. Dr. Suat VURAL: 1975 - 1981
Prof. Dr. Rüknettin ÖĞÜTMAN: 1981 -
1982 Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ: 1982 - 1984
Prof. Dr. Ergün ERTUĞ: 1985 - 1986
Prof. Dr. Osman ŞENGÖNÜL: 1987 - 1993
Prof. Dr. Recep MESUT: 1993 -
1996 Prof. Dr. Ahmet R. KARASALİHOĞLU: 1996 - 2002
Prof. Dr. Kemal KUTLU: 2002 - 2005

Dekan
Prof. Dr. Murat DİKMENGİL
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Mütasim SÜNGÜN
Doç. Dr. Levent ÖZTÜRK
Fakülte Sekreteri
A. Hamit KARAGÖZ
Bölüm Başkanları
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

  • Prof. Dr. Kadir KAYMAK
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

  • Prof. Dr. Ferda ÖZDEMİR
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

  • Prof. Dr. İrfan COŞKUN