Zarganalar ılıman ve tropik bölgelerdeki deniz kıyılarında yaşayan 60'a yakın balık türünden oluşur. Zıpkını andıran gövdeleri gibi çeneleri de ince uzundur. Sırt yüzgeci geride ve anüs yüzgeciyle aynı hizada yer alır. Gözleri iriliğiyle dikkat çeker. Parlak gümüşsü gövdeleri çok ince ve kolayca dökülebilen pullarla örtülmüş, çeneleri küçük ve keskin dişlerle donanmıştır.


Sürü halinde dolaşan küçük balıklar temel besin kaynaklarını oluşturur. Zarganaların kanat biçiminde gelişmiş göğüs yüzgeçleri bulunmamakla birlikte akrabaları olan uçan balıklar gibi deniz yüzeyi boyunca seke seke ilerledikleri görülebilir. Zarganalar türlere göre değişen iriliktedir. İçlerinden en irisi 1,5 metre uzunluğa yaklaşırken, en küçüğünün uzunluğu 3 cm dolayındadır. Denizlerde geniş bir coğrafi dağılım gösteren bayağı zargana (Belone belone) Tür*kiye'yi çevreleyen tüm kıyı sularında bulunur.


730 - Balık Türleri - Zargana