İlköğretimin 8. sınıf bitiminde Türkiye genelinde yapılan sınav ile öğrenci kabül eden Veteriner Sağlık Meslek Lisesinden 4 yıllık temel eğitimle mezun olanlar bu unvanı alırlar. Okullarda Anatomi,Parazitoloji,Doğum Bilgisi,İç Hastalıklar,Dış Hastalıklar,Mikrobiyoloji,Gıda Teknolojisi,Fizyoloji,Sun'i Tohumlama,Histoloji,Salgın Hastalıklar,Zootekni derslerini ve değişik kültür dersleri alırlar.Bu okullardan mezun olanlar çoğunlukla Tarım ve Köyişleri Bakanlığında sağlık personeli olarak hayvan sağlığı görevini üstlenirler.


Özel Kuruluşlarda,Hayvan Hastanelerinde ve Veteriner Kliniklerinde de çalışırlar.Hayvan sağlık memuru ve suni tohumlama teknisyeni olarakta anılırlar..Ülkemizde 4 adet veteriner sağlık meslek lisesi mevcuttur.Samsun ve İstanbul başta olmak üzere Konya ve Van'da da bu okullardan vardır..Bu liseler daha önceleri T.K.İ bakanlığına bağlıydı,2005 yılında M.E.B'e bağlanmıştır.Okulun adı değiştirilip Tarım Meslek Lisesi olmasına rağmen halen günümüzde Veteriner Sağlık Meslek Lisesi olarak anılmaktadır.