Young katsayısı , katı fiziğinde bir katının sertliğini ölçmede kullanılan bir birimdir. Aynı zamanda elastikiyet katsayısı,gerilme katsayısı (hacim katsayısı ve kopma katsayıları farklı elastik katsayılarıdır) olarak da bilinir.Farklı zorlanmalara bağlı olarak değişen farklı gerilmelerin oranı olarak tanımlanır. Bu maddenin bir örneği üzerinde yapılan gerilme testleri sonucunda çıkarılan gerilme-zorlanma grafiğine baz alınarak karar verilen bir olgudur.


Tarihi Young katsayısı 18.yy İngiliz bilimci Thomas Young tarafından bulunmuş buna rağmen kavram 1727'de Leonhard Euler tarafından oluşturulmuş ve Young katsayısını kullanan ilk deneyler İtalyan bilimci Giordano Riccati tarafından -Young'ın çalışmalarını 25 yıl önce tarih atmakla-1782 de yapılmıştır.Hesaplanması

Young katsayısı, E, gerilimin şekil değiştirme bölünmesinden elde edilir :

91 - Young Katsayısı

Young katsayısı (elastikiyet katsayısı) paskal cinsinden; F cisme uygulanan kuvvet; A0 Kuvvetin uygulandığı birim alan; ΔL cismin değişen uzunluğu; L0 cismin başlangıç uzunluğu.

Yaklaşık Değerler

Young katsayısı materyal tam bileşiğine bağıl olarak farklılık gösterir. Örneğin her [email protected] için bu değer %5 oranında, alaşımın net bileşimine ve üretim esnasında uygulanan sıcaklığa bağıl olarak değişebilir. Buradaki değerler yaklaşıktır.