Grimm Kardeşler

Grimm Kardeşler; Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), tanınmış iki Alman masal yazarıdır.
Grimm Kardeşler çeşitli mahalli lehçeleri incelemişler, daha sonra köy köy, kasaba kasaba dolaşarak , akşam sohbetlerinde yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derleyip, edebi bir üslupla yeniden yazıp 1812'den sonra Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmarchen) adı altında yayımlamışlardır.


Prusya'nın 19. yüzyılda Napolyon orduları tarafından yenilgiye uğratılmasından dolayı Almanların milli duygularında alevlenme olmuş ve aydınlar ülkenin geçmişini yüceltmeye yönelmişlerdir. Grimm Kardeşler'in çalışmaları da bu akıma bağlanır.

1012 - Grimm Kardeşler Kimdir?
Grimm Kardeşler'in ikili portresi Wilhelm Grimm (sol) ve Jacob Grimm, Elisabeth Maria Anna Jerichau-Baumann - 1855Bugün, dünyanın her yerinde tanınan ve dinlenen bu masallar, Alman dilinin bütün inceliklerini taşır. Çünkü Grimm Kardeşler, bütün bu masal derlemeleri sırasında Alman dilini bütün teferruatıyla incelemişler ve dilin bu günkü durumunu almasına büyük hizmette bulunmuşlardır.

Eserleri

  • Pamuk Prenses'le Yedi Cüceler
  • Ormandaki Ev
  • Su Perileri
  • Rapunzel
  • Altın Saçlı Şeytan
  • Hansel'le Gretel
  • Bremen Mızıkacıları
  • Parmak Çocuk