Kapak kenarının iltahabi hastalıklarına blefarit adı verilir. Blefaritler iltahabi (ülseröz) ve allerjik (squamöz= seboreik) tip olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Etiolojik etkenler arasında:

-Atmosferik koşullar (toz, duman, güneş, deniz suyu vs),
-Kırma kusurları,
-Göz ve beden yorgunlukları predispozan faktörler olarak rol oynarlar.

Enfeksiyöz tip: En sık olarak stafilokoklarla meydana gelirler. Zeiss (yağ) ve moll (ter) bezlerinin süpüratif tipte iltahabı olan marjinal blefaritler genellikle akut seyirlidirler. Semptomları arasında ödem, hiperemi, ve ağrı ön plandadır. Kirpik diplerinde sekresyon mevcuttur. Yakın komşuluk nedeni ile sıklıkla bir konjonktivitte tabloya eşlik edebilir. Bazı ağır formlarında kirpik diplerinde ülserler oluşabilir. Eğer kıl kökleri harap olursa kirpikler dökülebilir ve tekrar çıkmazlar.


Tedavide antiseptik ilaçlar, antibiotikli göz damla ve pomadlarından yararlanılır.

Allerjik tip: Genellikle kronik seyirli olup, semptomları arasında kaşıntı ve kızarıklık ön plandadır. Kirpik diplerinde kepeklenme şeklinde pul pul döküntüller oluşabilir.

Tedavide kapakların ve kirpik diplerinin temizliğinin yanısıra kortizonlu göz damla ve pomadları kullanılabilir. İlaveten kepeklenmeyi önleyici şampuanlar saçlı deri, kaş ve kirpiklere uygulanabilir.

Kapak Kenarı Bezlerinin Enflamasyonları:

Retansiyon kistleri: Kirpik diplerindeki moll bezlerinden kaynaklanırlar. Kapak serbest kenarında toplu iğne başı büyüklüğünde seröz kistlerdir. Steril iğne ile patlatılarak tedavi edilirler.

Hordeolum eksternum (Dış arpacık): Kirpik diplerindeki zeiss veya moll bezlerinin stafilokoksik, akut süpüratif iltahabıdır. Deriye fistülize olabilir. Tedavide sıcak pansuman ve topikal antibiotikli ilaçlar kullanılır.

Hordeolum internum ( İç arpacık): Meibomius bezlerinin sstafilokoksik, akut süpüratif iltahabıdır. Ödem ve ağrı şiddetlidir. Lezyon dış arpacığa göre daha derindedir. Benzer şekilde tedavi edilir.

Şalazyon: Meibomius bezinin kronik granülomatöz bir

iltahabıdır. Bezin sekresyonunun retansiyonu sonucu gelişir.

Akut iltahabi belirtiler olmaksızın kapakta lokalize, ağrısız bir

nodül şeklinde belirir.Tedavi, erken dönemde sıcak pansuman

ve masajdan ibarettir. Eğer bu tedaviye cevap alınamazsa lezyon

içine deposteroid enjeksiyonu veya cerrahi eksizyon yapılır.

Kapak Derisinin Enflamasyonları:

Kapak derisinin bakteriel enfeksiyonları sıklıkla stafilokoklarla bazende streptokoklarla gelişirler. Predispozan faktörler, saprofit bakterilerin patojenite kazanmaları, kapak derisindeki bir laserasyon veya vücut direncinin azalmasıdır. En sık görülen Fronkül veya Erizipel (yılancık) dir. Tedavi, sıcak pansuman ve antibiotik kullanımından ibarettir.

Viral enfeksiyonlar içinde herpes virüsleri (zoster ve simplex) ile gelişenler tipik deri lezyonları oluştururlar. Vaksinya (suçiçeği) virüsü de göz kapaklarında lezyonlar oluşturabilir. Tedavide antiviral ilaçlardan acyclovir (Zovirax) göz pomadı (3 saat ara ile) 10-14 gün süre ile kullanılır. B vitamini preparatları tedaviye eklenebilir. Antibiotikler etkisizdir.