1998 yılında kurulan SpaceTurk faaliyetlerini tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürüten bir çalışma grubudur.
Farklı disiplinlerden (Jeoloji, Çevre, Maden, Elektrik-elektronik, Havacılık ve Uçak mühendislikleri, Gökbilim, Fizik, Ekonomi, İşletme, Şehir ve Bölge Planlama) eğitim almış grup üyeleri, ortak paydaları olan gökbilime meraklı olmaları nedeniyle bir araya gelmişlerdir ve grup faaliyetleri herkese açıktır.


Amaçları

  • ülkemizde uzay araştırmaları konusunda bilinç yaratmak,
  • uluslararası alanda genç Türk girişimcilerin etkinliğini artırmak,
  • Türkiye'de ve dünyada yapılmış ya da yapılmakta olan uzay araştırmaları ve teknolojilerini izlemek,
  • değerlendirmek ve kamu yararını gözeterek toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çalışmalarını geliştirmek gibi


kar amacı gütmeyen kavramları içermeyen SpaceTurk Türkiye'de Gökbilimin yaygınlaştırılmasına yönelik yoğun faaliyetlerde bulunmaktadır.

Faaliyetler

Grup ilk kez 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Uzayın Barışçıl Kullanımı için düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler Küresel Konferansına bağlı olarak organize edilen Uzay Kuşağı Forumuna katılmıştır. Bu forumda Birleşmiş Milletler Küresel Konferansında tartışılmak üzere 5 önemli öneri seçilmiştir. SpaceTurk'un Türkiye'nin uzaya ve uzay çalışmalarına olan bakış açısını temsil ettiği bu forumda Birleşmiş Milletlerin seçilen 5 öneriden 3 tanesini kabul etmesiyle ilk kez dikkat çekici bir başarı elde etmiştir.

Grubun diğer faaliyetleri ve gökbilim hakkında verdikleri kapsamlı bilgiler web sayfalarından izlenebilir.