Astronomi ve uzay mühendisliğinde eliptik yörünge, dışmerkezliği (basıklık) 0'dan büyük ancak 1'den küçük olan yörüngedir. Dışmerkezliği 0'a eşit olan yörünge daireseldir ve bu yörüngeye dairesel yörünge denir. Eliptik bir yörüngede özgül enerji herzaman negatiftir. Hohmann transfer yörüngesi, Molniya yörünge ve Tundra yörünge başlıca eliptik yörüngeler arasındadır.


Hız

Uzay mühendisliğince kabul edilen standart şartlar ve varsayımlar altında, eliptik yörüngedehareket halinde bulunan 0'dan büyük kütleli bir cismin yörüngesel hızı (53 - Eliptik Yörünge Nedir?) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.66 - Eliptik Yörünge Nedir?Burada,

 • 60 - Eliptik Yörünge Nedir? standart kütleçekim değişkeni,
 • 16 - Eliptik Yörünge Nedir? yörüngeyi çizen cisim ile merkezi kütle arasındaki radyal mesafe,
 • 67 - Eliptik Yörünge Nedir? ise yarı-büyük eksen uzunluğudur.


Bu eşitlikten çıkartılacak iki önemli sonuç:
 • Eliptik bir yörüngede yörüngesel hız dışmerkezliğe değil yarı-büyük eksenin (67 - Eliptik Yörünge Nedir?) uzunluğuna bağlıdır.
 • Hız ile alakalı bu eşitlik hiperbolik yörüngedeki gibidir. Aralarındaki fark hiperbolik yörüngede 68 - Eliptik Yörünge Nedir?'nın pozitif olmasıdır.

Yörünge periyodu

Standart şartlar ve varsayımlar altında, eliptik yörüngede hareket eden bir cismin yörüngesel periyodu (),
140 - Eliptik Yörünge Nedir? şeklinde ifade edilebilir.Burada,

 • 60 - Eliptik Yörünge Nedir? standart kütleçekim değişkeni,
 • 67 - Eliptik Yörünge Nedir? de yarı-büyük eksen uzunluğudur.

Sonuç

 • Özgül yörüngesel enerji dışmerkezlikten bağımsızdır ve sadece elipsin yarı-büyük ekseninden etkilenir.

Ayrıca bu noktada halkalanma teoremini kullanarak:

 • Özgül potansiyel enerjinin zaman-ortalamasının 2ε'ye eşit olduğu
 • r-1'nin zaman-ortalamasının a-1 olarak ifade edilebileceği, ve
 • Özgül kinetik enerjinin -ε'ye eşit olduğu bulunabilir.

Uçuş yolu açısı
h = rvcos φ şeklinde gösterilir.

Burada

 • 65 - Eliptik Yörünge Nedir? açısal momentum
 • 53 - Eliptik Yörünge Nedir? yörüngedeki cismin yörüngesel hızı
 • 16 - Eliptik Yörünge Nedir? yörüngedeki cisim ile merkezi cisim arasındaki radyal mesafe
 • 20 - Eliptik Yörünge Nedir? de uçuş yolu açısıdır.