Bİr fİlİn dİŞİnİn arasina ne kaÇmiŞ ?

AĞaÇ

tİyare tİyarenİn ÜstÜnde mİnare mİnarenİn ÜstÜnde ÖlÇek bunu bİlemeyen Ölecek?

Kurani-kerİm