Her Türlü Sıkıntılar İçin Genel Dualar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Her Türlü Sıkıntılar İçin Genel Dualar

 1. Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse,
  Allahü teâlâ isini kolaylaştirir.

  Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.

  Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.

  Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.

  Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."

  Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba'delmevt " okuyan sehit olarak ölür.

  Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.

  Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.

  Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
  ("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
  Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.")

  Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.

  Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
  Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
  Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.

  Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.

  Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.

  Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.

  Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.

  Yatarken okunacak dua " Allahümme bismike emüyü ve ahyâ ." ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.")
  Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.

  AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."

  MA'NASI:
  "Allah'in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine birakiyorum."

  AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR OKUNUSU:
  " Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."

  MA'NASI:
  "Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim."

  AKSIRINCA YAPILACAK DUA
  Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allah'in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)

  AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "

  MANASI :
  Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'im, yaratilisimi güzellestirdigin
  gibi, ahlâkimi da güzellestir.

  BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU:
  " Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
  mimmen haleka tafdîlâ . "

  MANASI:
  Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir
  çogundan üstün kilan Allah'a hamdolun.

  BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU :
  " Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
  billâhil'Aliyyil'Aziym ."

  MANAS I:
  "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh'in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
  Allâh'in himayesine siginmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O'na dayandim, O'na güvendim."

  BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU :
  " Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "

  MANASI:
  "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize
  ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz.
  (O'nun rizasini istiyoruz. O'nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).
  CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUAOKUNUSU:
  "Bismillah, Allahümme cenn****'s-seytane ve cennibi's-seytane mâ razektenâ . "
  MANASI: "Allah'in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.

  EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."

  MANASI :
  Allah'in ismiyle (Allah'in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah'a
  dayandim. (o'na dayaniyor, o'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)

  GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ."

  MANASI:
  Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur.

  GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "

  MANASI:
  "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir."

  HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "

  MANASI:
  "Allah'in ismiyle. Allah'im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."

  HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. "

  MANASI:
  Allah'im bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren
  ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.

  NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."

  MA'NASI :
  "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

  ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU :
  " Allahümme inni e'üzü bike minesseytanir'raciym ."

  MA'NASI:
  "Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."

  SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU
  " Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur "

  MANASI: Mülk (kainat) Allah'in olarak sabaha erdi, biz de Allah'in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah'a hamd olsun!

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Subânallâhil Aziym !"

  MANASI:
  "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!"

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."

  MANASI:
  "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini
  (yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum."

  SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU :
  " Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en "

  MANASI:
  "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir.
  Tabarani'de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir."

  SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allâhümme Musaggiral'kebîri ve mükebbiras'sagir.Saggir mâ bî ."

  MANASI:
  "Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah'im! Bu bendekinide küçült."

  YATARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."

  MANASI:
  "Allah'im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."

  YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU:
  " Allâhümme hirlî vahterlî. "

  MANASI:
  "Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.

  BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU :
  " Hasbiyallahü ve ni'melvekîl ."

  MANASI:
  "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."

  BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU:
  " Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve
  hüvessemî ul-alîm ."

  MANASI:
  "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."

  BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU:
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve
  lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."

  MANASI:
  Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi
  ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.
  Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
  asla olamaz da...

  BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU:
  " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve
  Hüvessemi'ul Aliym. "

  MANASI:
  Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

  BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU:
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "

  Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):
  "Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.
  Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor:
  Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
  Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
  Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?
  Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
  Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
  Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
  "Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-ars."
  Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi,
  imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya
  vesile olur.
  Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arsin
  agirligi kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim. 2. 2009-01-02 #2
  bilhassa bu günlerde daha fazla ihtiyacımız var ...........

 3. 2009-01-02 #3
  Paylaşımınız için tşk.ler,Emeğinize sağlık,Ben genelde okuyorum....:);):)

 4. 2011-04-01 #4
  çok sıkıntılarım var dua edin kardeşlerim ban de sizler için ediyorum inşlh

 5. 2011-07-13 #5
  Dara düştüğümüzde seni hatırlayarak dua ettiğim güzel rabbim feraha ulaştığımda seni unutarak sapkınlığa uğramaktan sana sığınırım.....

 6. 2011-09-29 #6
  Allah kabul etsin arkadaşlar

 7. 2011-11-14 #7
  Allah cümlemizden razı olsun

 8. 2011-11-21 #8
  Allah böyle konuları paylaşan, başka kaynaklarda çoğaltan, insanları bilinçlendirmek amacıyla küçük veya büyük ne varsa elinden geleni yapmaya çalışanlara bol bol sevaplar versin, cennetine soksun.Kardeşimle aram hiç düzelmiyor bunun için ne yapmam gerek bir dua var mı, varsa paylaşım veya link istiyorum.

 9. 2012-03-22 #9
  Alıntı:
  Misafirdaussila Nickli Üyeden Alıntı
  çok sıkıntılarım var dua edin kardeşlerim ban de sizler için ediyorum inşlh
  iyişallah bnimde aynı kardş

 10. 2012-04-07 #10
  ALLAH razi olsun. cok isime yariyor dualar.

 11. 2012-04-10 #11
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  iyişallah bnimde aynı kardş
  selamün aleyküm
  ARKADAŞLAR DUAYA ÇOK İHTİYACIM VAR.ALLAH RIZASI İÇİN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN.RABBİM BÜTÜN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN HAKKINDA HAYIRLISINI NASİP ETSİN.GÜNAHLARIMIZI AFFETSİN.İYİ BİR KUL OLMAYI NASİP ETSİN......AMİN........

 12. 2012-04-12 #12
  herkese ALLAH'ım yardım etsin.

 13. 2012-05-10 #13
  allah sıkıntını gidersin her ne sıkıntın varsa, allah yar ve yardımcın olsun.. benimde başıma bir bela yada nusibet diyelim sizde bana dua edin lütfen allah rızası için şimdiden allah sizden razı olsun..

 14. 2012-05-17 #14
  Kardesler Ben cokzor durumdayim Maddi ve manevi cok yalniz. Cok Sikintiyim sanki icerim batliyacak ALLAH rizasi icin dua edermiziniz Allah sizinde duanizi. Kabul etsin. Benim bütün islerim hep ters gidiyor
  Allah hepimizin. YARDIM disiolsun AMIM

 15. 2012-06-05 #15
  gerçekten çok güzel bir site Allah herkezden razı olsaun herkez biribiri için dua ederse sevinirim allah razı olsun din kardeşlerim

 16. 2012-06-20 #16
  Allah razı olsun herkesten

 17. 2012-07-14 #17
  ben 20 yilik evliyim 4 cocuk annesiyim am evlendim günden beri hic mutli degilim esim kahvecinin teki bugun gider yarin gelir sorumsuz vs ben artik ne yapacami bilmiyorum debresyon hastasi oldum kimse beni anlamiyor allah rizasi icin ban dua edin aylvariyorum ben cok kötüyüm rahimimde tümör cikti ama ben tedevi olmayi düsünmüyorum cünkü artik yasamak istemiyorum cok üzgünüm cok hergün agliyorum ne alacak benim halim bilmiyorum allaha emenrt olun tülay

 18. 2012-08-25 #18
  Benimde cok buyuk bir sıkıntım var dua edin arkadaslar nolursunuz

 19. 2012-09-16 #19
  Rabbim sen hakkima hayirli olani gonlume ragzi eyle,gonlume ragzi olani hakkima hayirli eyle···

 20. 2012-10-17 #20
  tesekkurler Yüce Rabbim hepimizin duasini kabul etsin İnsallah.. Allahim bizi kendine hayirli kullar olmayi nasip etsin..

 21. 2012-11-02 #21
  cok guzel dualar ALLAH razi olsun sizden insallah

 22. 2012-11-02 #22
  geceleri dualarinizi hep okuyorum Allahin selami hepimizin uzerine olsun hayirli geceler size

 23. 2012-11-13 #23
  Gerçekten çok guzel tşkler

 24. 2012-12-21 #24
  değerli arkadaşlar lütfen bana dua edin çok sıkıntıdayım Hepinizden Allah Razı olsun

 25. 2012-12-25 #25
  Allah razı olsun herkezın sıkıntıları gıdıp ısteklerı gerceklessın herkezın gunahları gıdıp sevaplar cogalsın.....

 26. 2013-01-19 #26
  Allahım, YÜCE RABBİM CÜMLEMİZİN DUALARINI KABUL EYLESİN SIKINTILI ANLARDA ONU HATIRLADIĞIMIZ GİBİ FERAHA ULAŞTIĞIMIZ ZAMANLARDADA SAPKINLIĞA GERİ DÖNMEKTEN BİZLERİ MUHAFAZA EYLESİN

 27. 2013-01-23 #27
  Çok dardayım kardeşlerim, dualarınızı eksik etmeyin inşallah,
  Allah herkesin duasını kabul etsin. Allah razı olsun.....

 28. 2013-01-25 #28
  Allah hepinize sıkıntılarınızdan dolayı eyüp sabrı versin inşallah sıkıntılarınız biter

 29. 2013-01-29 #29
  Amin Amin Allah raziolsun

 30. 2013-02-07 #30
  Rabbim bütün sikintilari ve hastaliklardan korusun

 31. 2013-02-24 #31
  arkadaşlar benimde sıkıntım var bana dua edin kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun Allah bütün mümin kardeşlerimizi cennetine girmeyi nasip eylesin Allah bütün müslüman kardeşlerimizin günahlarını affetsin Amin.

 32. 2013-03-07 #32
  Allah razı olsun karddeş

 33. 2013-04-08 #33
  Benim eşimle ilgili çok sıkıntılarım var, ne olur bana dua edin..

 34. 2013-04-10 #34
  Allah hiçbir kulunu kendisinden başka kimseye muhtaç etmeesin kalbimiz heren rabbimizle olsun

 35. 2013-06-03 #35
  bütün sıkıntılarımıza hamd olsun. Allah hepimizin sıkıntılarını gidersin inş.Allah namazdan kur'an dan ayırmasın inş.

  Okunma: 155283 - Yorum: 34 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -