Ahlâk Sosyolojisi

Aile Sosyolojisi

Askeri Sosyoloji

Beden Sosyolojisi

Bilgi Sosyolojisi

Bilim Sosyolojisi

Çalışma Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Eğitim Sosyolojisi

Folk Sosyolojisi

Gender Sosyolojisi

Hukuk Sosyolojisi

İktisat Sosyolojisi

İnsan Ekolojisi ve Nüfusbilimi

Kent sosyolojisi

Köy Sosyolojisi

Kurumlar Sosyolojisi

Küçük Topluluklar Sosyolojisi

Kültür Sosyolojisi

Medikal Sosyoloji

Natüralist Sosyoloji

Sağlık Sosyolojisi

Sanat Sosyolojisi

Sanayi Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisi

Toplumsal Psikoloji

Sosyolojik Kuram

Tarih Sosyolojisi

Uygulamalı Sosyoloji

Vergi Sosyolojisi