Osmanlılar devrinde, medrese öğrencilerinin medreselerin tatil bulunduğu üç aylarda (Recep, Şaban, Ramazan) Kur`an okumak, vaaz etmek, namaz kıldırmak gibi dinî hizmetlere karşılık para, yiyecek v.s. almak amacıyla memleketin her yönüne dağılmaları. Böylece bu öğrenciler, öğrenim ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi, halkı çeşitli dinî konular da aydınlatmak işini de görmüş olurlardı. Cumhuriyetin ilân edilmesi ve medreselerin kaldırılmış olması ile cerre çıkmak kanundışı sayılmıştır.