Milli Kültürün Önemi ve Unsurları Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Milli Kültürün Önemi ve Unsurları Nelerdir?

 1. Atatürk, Türk toplumunun yabancılar tarafından işgal edilmiş kültürüne, ekonomisine, yönetimine ve topraklarına olduğundan daha fazla önem vermiştir. Ona göre asıl mücadele, vatanın işgalden kurtarılıp, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra başlatılmıştır. Büyük bir atılım hızıyla başlatılan bu mücadele Türk Milletinin dünya kültür ve uygarlık alanında var veya yok olma mücadelesi olmuştur. Bu alanda yapılan icraatlarda Mustafa Kemal Atatürk, Türk kültürünü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı hedeflerken aynı zamanda çok büyük ve ağır sorumluluklar da üstlenmiş oluyordu. Ayrıca Türk kültürünü yeniden dünyaya tanıtabilme savaşında tarihe karşı da büyük bir görevi üstleniyordu. Bu görevi yerine getirirken de birinci derecede eğitime önem vermiş, her alanda Türk milletini geri kalmışlığın, cehaletin pençesinden kurtarabilmenin planlarını yapmıştır.


  Atatürk, kısaca Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyükvazifelerinden birinin, Türk milli kültürünün korunması olduğunukabul etmektedir.

  Önemi

  Büyük, köklü ve medeni milletler, var olmalarını milli kültürlerine borçlular. Milli kültürün temelleri üzerinde yükselirler. Bu temellerden mahrum olan milletlerin ayakta durabilmeleri mümkün değildir. Bunun içindir ki medeni milletlerin gelişmesinde ve güçlenmesinde milli kültürün payı çok büyüktür.

  Milli Kültürün Önemi ve Unsurları Nelerdir?  Özellikleri

  Türk kültürü kaynağını Türk milletinden almaktadır. Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan büyük bir coğrafyada hüküm süren Türklerin kültürü çok çeşitli ve zengindir. İlk Türk devleti Göktürklerden son kurulan Türkiye Cumhuriyetine kadar 16 Türk devleti kurulmuştur. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız tarih boyunca kurulmuş olan Türk devletlerini temsil etmektedir. Kültürümüzü etkileyen birçok unsur vardır. Öncelikle Türkler çok geniş bir coğrafyada yaşadığı için her gittikleri yerden, orada yaşayan farklı halkların kültüründen etkilenmişlerdir.

  İslam ülkeleri de bizim kültürümüzden etkilenmiştir. Etkilenmelerin en önemlisi, 1928 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün yapmış olduğu harf devrimidir. Harf devrimi ile yazma dili de Türkçe olmuştur. Oysa öncesinde yazma dili olarak Arapça kullanılmaktaydı. Bu da dilde bir bütünlüğün sağlanmasına engel teşkil ediyordu. Harf devrimi ile birlikte konuşma ve yazma dili Türkçe olmuştur. Bu sebeple okuma yazma oranı hızla yükselmiştir. Kültürün en önemli unsuru dildeki bütünlüktür. Harf devriminin kültürümüzün gelişmesinde çok önemli bir yeri vardır.


  Güncelleme : 2017-10-07
Bölüm: Bilgi Merkezi

Konu Etiketleri

kültürü oluşturan ögeler nelerdir kısaca, milli kültür unsurları nelerdir, milli kültürlerimiz nelerdir, milli kültürümüzü oluşturan öğelere örnekler veriniz

  Okunma: 29763 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -