Deniz Temiz Derneği - TURMEPA Hakkında - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Deniz Temiz Derneği - TURMEPA Hakkında

 1. Turmepayı kimler kurdu? Kuruluş amacı nedir?

  1994 yılında halkın da desteğiyle iş,sanayi ve denizcilik dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi ve Türkiye'nin denizle ilgili çalışmalar yapan ilk kuruluşu DenizTemiz Derneği/Turmepa kuruldu. Turmepa, halkımızdan gelecek talep ve desteğin vermiş olduğu kuvvet ile deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır.


  Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır.

  Turmpa tarafindan yapilan yayinlar nelerdir.?

  Yıllık faaliyet raporları
  3 aylık bültenler
  Aylık e-bültenler
  Küresel ısınma broşürleri
  Şamandıra/Mapa ile ilgili bilgilendirici broşürler.
  Alipot dergisi
  Sınırsız Mavi Öğretmen kitapçıkları, Cd'leri ve Öğrenci Kitapçıkları (1. sınıf, 2-3. sınıf, 4-5. sınıf, 6-8. sınıf, 9-12. sınıf düzeyinde olmak üzere 5 farklı içerikte hazırlanmıştır.)
  Denizler Yaşamalı dergisi

  ICC kampanyası nedir? Kampanyanın temel amacı nedir?

  The Ocean Conservancy Sivil Toplum kuruluşu tarafından ilki 1986 yılında ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen kampanya, gördüğü yoğun ilgi sonrası önce ABD eyaletlerinde ve daha sonra tüm dünya ülkelerine yayılarak bir dünya kampanyası haline gelerek International Coastal Cleanup (ICC) adını almıştır. Bugüne kadar ayrıca deniz ve kıyı temizliği alanında bilinen en eski ve en büyük gönüllü katılımı olan kampanyadır.

  Kampanyanın temel amacı, kirliliğin nedenlerini ve nereden geldiğini öğrenmektir. Faaliyet esnasında toplanan atıkların kayıtları incelenerek atıkların cins ve kaynağının istatistiği yapılarak, kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunulmaktadır. Bu rapor sonucunda, kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre değişkenlikleri saptanmaktadır. Elde edilen bilgiler, faaliyet tipine göre 5 ana gruba ayrılmaktadır: Tatil ve plaj faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar, sigara ve izmarit kaynaklı atıklar, denizdeki faaliyetlerden kaynaklanan atıklar, kanunsuz çöp atımından kaynaklanan atıklar ve izinsiz veya yanlış bir şekilde atılan tıbbi kaynaklı atıklar.

  Alipot nedir?

  Çevre bilincinin istenen düzeyde olmadığı ülkemizde, geleceğin büyüklerini eğiterek yol almak için bir proje arayışı içine girdik. Doğanın dengesini korumak ve yeniden oluşturabilmek için birbirimize ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımıza küçük yaşta öğretmeliyiz diye düşünürken pedagog Kari Çağatay, Norveç'te 10 senedir yürütülmekte olan çok başarılı bir programı araştırdı. Kahramanı Blekkulf isimli bir ahtapot olan bu oluşum, öncelikle bir çocuk kitabı ile başlamışdır. Karakterleri denizde yaşayan hayvanlar olan hikaye, deniz kirliliği ile savaşmayı çocuklara öğretmek amacıyla yazılmış. Hikayede deniz kirliliğinden rahatsız olan deniz canlıları, çocuklarla işbirliği yaparak birlikte çevre dedektifleri olurlar. Hikayenin kurulumu, 3 ana ilke etrafında düzenlenmiştir;

  1) Çocukları doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye yöneltmek,
  2) Onlara, doğa ile insanlar arasındaki ilişkiyi benimsetmek,
  3) Çevre ile ilgili sorunları, çözümleriyle birlikte sunarak, ümitsizliğe kapılmalarını engellemek ve geleceğe güvenmelerini sağlamak.

  Bu proje bizim ihtiyacımıza tam olarak cevap veriyordu. Norveç'le kurulan irtibat sonucu, program haklarının Derneğimize verilmesi sağlanmıştır.

  Projenin uygulanmasına başlanılan 2000-2003 eğitim döneminden bu güne kadar toplam 62 ilköğretim okulunda 7500 civarında öğrenciye eğitim uygulaması yapılarak "Çevre Dedektifi" kimlik kartları verilmiştir.

  Atık alım teknesi projesi nedir? Nasıl uygulanmaktadır? Nerelerde uygulanmaktadır? Ne kadar atık toplamıştır?

  DenizTemiz Derneği/TURMEPA, ülkemizin eşsiz güzellikte olan koylarını ve denizlerini korumak, kirletilmesini önlemek amacıyla, çalışmalarına yıllardır yılmadan devam etmektedir.

  Bu kapsamda oluşturduğumuz "Atık Alım Teknesi Projesi"ne ait teknelerimiz, yat ve benzeri küçük tonajlı teknelere bordrolarına ve küpeştelerine zarar vermeyecek şekilde aborda olup, evsel atık ve sintinelerini Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak teslim alıp, faaliyet gösterdiği bölgede yer alan atık toplama merkezine teslim etmek sureti ile, yat sahiplerinin uğrak yeri olan koylarımızda mobil olarak hizmet vermekte, denizlerimizin temiz tutulmasına katkıda bulunmaktadır.

  Turmepa I Atık Alım Teknesi; Göcek'te faaliyet göstermekte olup, Arkas Denizcilik A.Ş. sponsorluğunda inşa edilen Turmepa II teknesi ise Çeşme'de çalışmalarını sürdürmektedir.

  TURMEPA 1 Atık Alım Teknesi, Demirdöküm sponsorluğunda, 21 Nisan 2007 tarihinden, 31 Ağustos 2007 tarihine kadar, toplam 168.200 litre atık su ve 12.150 litre sintine almıştır.

  TURMEPA 2 Atık Alım Teknesi, 26 Mayıs 2007 tarihinden 2 Eylül 2007 tarihine kadar 1.576.000 litre sintine suyu ve 31 poşet katı atık almıştır .

  "Sınırsız Mavi" projesi nedir? Eğitiminiz hakkında bilgi verir misiniz?

  DenizTemiz Derneği/TURMEPA'nın, kamuoyunda davranış değişikliği yaratma konusundaki en önemli aracı, eğitimdir. DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Yapı Kredi Bankası AŞ., Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle ilköğretim ve lise çağındaki öğrencileri, doğal varlıkları korumak konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla "Sınırsız Mavi Projesi"ni hayata geçirmektedir.

  "Sınırsız Mavi Projesi"nde, kıyı il/ilçelerdeki okulların her birinden bir okul müdürü ve bir öğretmene eğitim verilmesi hedeflenirken, eğitime katılan öğretmenlerin de, kendi okullarındaki öğrencilerine "Sınırsız Mavi Eğitimi"ni vermeleri amaçlanmaktadır.

  29 ilimizde gerçekleşecek 5 yıl sürmesi planlanan projede; "Sınırsız Mavi" konulu eğitimler ile insan ve deniz ilişkisinin sürdürülebilir olması ve insanlarda olumlu yönde davranış değişiklikleri oluşmasının sağlanması için, ilk olarak öğretmenlere, daha sonraki aşamada öğrencilere; denizlerin özellikleri, denizde yaşayan canlılar, karalar ve denizler arasındaki etkileşim ve deniz kirliliğini önlemek amacıyla kişilerin üzerine düşen görevler gibi pek çok farklı konuda bilinçlendirici dersler verilmektedir.

  "Sınırsız Mavi Projesi" eğitimleri, ilk olarak 4 Aralık 2006 tarihinde İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde başlamıştır. 2007 yılında da devam eden eğitimlerde 1 Ağustos 2007 tarihine kadar, 3.555 öğretmen, 2007 ilköğretim okulu ve 800.000 öğrenciye ulaşılmıştır.

  Beşinci yılın sonunda hedefimiz, toplam 16.588 okulda 300.000 öğretmen ve okul müdürüne, 6.592.000 öğrenciye ulaşmaktır.

  Deniz süpürgesi hakkında bilgi verir misiniz?

  DenizTemiz Derneği/TURMEPA, 1997 yılında yapımını gerçekleştirdiği özel tasarlanmış DenizTemiz Süpürgesi ile Marmara Bölgesinde herkesin takdirini toplayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel bazı kurumlara örnek olmuş ve toplam 12 tane daha benzeri teknenin yapılmasına öncülük etmiştir.

  Bugüne kadar İstanbul Boğazı ve diğer deniz sahasında 690 ton katı atık toplamış, diğer 12 tekne ile birlikte bölgede 1997 yılından bugüne kadar toplanan atık miktarının 7.010 tona ulaşmasına vesile olmuştur. Bu tekne aynı zamanda 1999 depremi gibi acil durumlarda görev alabilme özelliğine sahiptir. TÜPRAŞ rafinerisindeki yangından sonra İzmit Körfezinde kalan yağlı atıkları temizlemede de önemli rol oynamıştır. DenizTemiz 2 Teknesi 2006 yılından itibaren, İzmir Belediyesi işbirliğinde İzmir Körfezi'ni temizleme çalışmalarına destek vermektedir.

  Balık çiftlikleri deniz kirliliğini nasıl etkiliyor?

  TURMEPA'nın görüşü, balık çiftliklerinin kaldırılması değil, çevreye duyarlı ve saygılı bir şekilde işletilmesi yönünde. Çünkü sonuçta ekonomimize de çok büyük katkıları var.

  Türkiye genelindeki balık çiftliklerinin, çoğunluğu kıyıya yakın yerlerde faaliyet göstermektedir. Bu durum, kıyı ekosistemine zarar vermektedir.

  Uygunsuz işletilen balık çiftliklerinde kullanılan aşırı organik ve kimyasal maddeler içeren yemler ve ****bolizma atık ürünleri Azot ve fosforun sisteme fazla girişi ile birlikte , dipte oksijen tüketimine artış getireceğinden, sonuçta oksijensiz bir ortam ve dip yapısı oluşacaktır.

  Ayrıca, deniz çayırları tahrip olabilmekte ve su kalitesinde düşüşler meydana gelebilmektedir.

  Yetiştiricilik amacıyla getirilen balık türleri deniz ekosistemini etkiler, değiştirir, fakirleştirirler. Kafeslerden kaçan ve doğal ortama karışan balıklar, doğal stoklar üzerine etki yaparlar, hastalık ve parazitlerin taşıyıcısı ya da yayıcısı olabilirler veya genetik açıdan olumsuz etkiler meydana getirirler.

  Özellikle bazı bölgelerde, kıyıya yakın olan çiftlikler; kıyıların kirlenmesine, turizmin ve yatçılığın olumsuz olarak etkilenmesine ve görsel kirliliğe neden olur.

  TURMEPA


 2. 2012-11-30 #2
  çok güzel

  Okunma: 6280 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -