Otomatik Arşiv varsayılan olarak açıktır ve zamanlanmış aralıklarla otomatik olarak çalışarak tüm Outlook klasörlerindeki eski öğeleri arşivler ve belirtilmişse siler. Eski öğeler belirli bir arşivleme yaşına erişen öğelerdir.


Varsayılan olarak, Outlook arşiv dosyalarını aşağıdaki konumda oluşturur:

Windows Vista

sürücü:\kullanıcı\AppData\Local\Microsoft\Outlook\ Archive.pst

Local klasörünü göremiyorsanız gizli olabilir. Gizli klasörleri gösterme hakkında bilgi için clear - Micorosft Outlook'ta E-Maillerinizi Arşivleyin[/CENTER]

Otomatik Arşiv'i n günde bir çalıştır onay kutusunu seçin.
Otomatik Arşiv'in çalışmasını istediğiniz sıklık için kutuya 1 ile 60 arasında bir sayı girin.
Otomatik Arşiv'i RSS Akışları klasörleriyle etkili bir şekilde kullanmak için, 1 ile 7 gün arasında bir değer kullanmanızı öneririz. Bu, öğelerin saklanacağı gün sayısını değil, Otomatik Arşiv'in ne kadar sıklıkla çalıştırılacağını belirtir.
Otomatik Arşiv'i ne kadar sık çalıştırırsanız bekletme dönemleriniz o kadar doğru olur.

Arşivleme Sırasında altında, Süresi dolmuş öğeleri sil (yalnızca e-posta klasörleri) ve Eski öğeleri arşivle veya sil onay kutularını temizleyin.
Bu onay kutularını temizlemeniz, etkilenmesini amaçlamadığınız klasörlerde yanlışlıkla Otomatik Arşiv eylemleri gerçekleştirmenizi engellemeye yardımcı olur. Bu makalenin ilerisinde, Otomatik Arşiv ayarlarını klasör bazında belirteceksiniz.

Otomatik Arşiv'i zaten kullanıyorsanız ve bazı klasörleriniz varsayılan genel ayarları kullanıyorsa ayarlarınızı değiştirmeniz gerekli değildir

Her bir RSS Akışları klasörü için Otomatik Arşiv ayarlarını belirtme

Her bir RSS Akışları klasörünün Otomatik Arşiv ayarlarını belirtmeniz gerekir. Otomatik Arşiv özellikleri özyinelemeli değildir özellikler bir üst klasörden devralınmaz.

Gezinti Bölmesi'nde, ayarlarını belirlemek istediğiniz RSS Akışları klasörünü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Özellikler'i tıklatın.
Otomatik Arşiv sekmesini tıklatın.

clear - Micorosft Outlook'ta E-Maillerinizi Arşivleyin

Bu ayarları kullanarak bu klasörü arşivle'yi tıklatın.
Bu tarihten önceki öğeleri sil n dönem alanında RSS öğelerinin tutulmasını istediğiniz en uzun süreyi girin; burada, n, 1 ile 999 arasında sayısal bir değeri temsil eder ve dönem de ay, gün veya hafta değerlerinden biridir.
Eski öğeleri tamamen sil'i tıklatın.
Tamam'ı tıklatın.
Otomatik olarak silmek istediğiniz öğeler içeren her RSS Akışları klasörü için yineleyin.

El ile arşivleme veya silme

Dosya menüsünde Arşiv'i tıklatın.
Klasörlerin tümünün Otomatik Arşiv ayarları (yani varsayılan ayarlar veya her bir klasör için belirlediğiniz ayarlar) kullanılarak arşivlenmesini belirtebileceğiniz gibi, bir klasörün, bu iletişim kutusunda belirteceğiniz seçenekler kullanılarak arşivlenmesini de belirleyebilirsiniz.

NOT:Varsayılan dosyaya değil de başka bir dosyaya arşivlemek için, Arşiv dosyası kutusunda farklı bir dosya adı belirtin. Outlook otomatik olarak seçili klasördeki öğeler için başka bir arşiv dosyası oluşturur.


Kaynak : Office Microsoft