Tarih ve Tanıtım
1964 yılında İlköğretmen Okulu olarak eğitim öğretime açılmış, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretime devam ederken 1982 yılında Eğitim Yüksekokuluna dönüşerek Dokuz EylÜl Üniversitesine, 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır.


Fakültede 4 yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Fakültenin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö), Türkçe Öğretmenliği- Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö), Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı- Fen Bilgisi Anabilim Dalı (İ.Ö), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı; (İ.Ö) eğitim ve öğretimine devam edilmektedir.


Demirci Eğitim Fakültesi, Türkiye'de bir ilçeye kurulmuş ender fakültelerden biridir. Bağlı bulunduğu Celal Bayar üniversitesi'nin ana kampüsüne uzaklığı üç saatten fazladır. 1964 yılında İlköğretmen Okulu olarak eğitim öğretime açılmış, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretime devam ederken 1982 yılında Eğitim Yüksekokuluna dönüşerek Dokuz Eylül Üniversitesine, 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır.


7 - Celal Bayar Üniversitesi - Demirci Eğitim Fakültesi

"Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi"Fakültede 4 yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Fakültenin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö), Türkçe Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö), Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı- Fen Bilgisi Anabilim Dalı (İ.Ö), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı; (İ.Ö) eğitim ve öğretimine devam edilmektedir.

Demirci Eğitim Fakültesi, Türkiye'de bir ilçeye kurulmuş ender fakültelerden biridir. Bağlı bulunduğu Celal Bayar üniversitesi'nin ana kampüsüne uzaklığı üç saatten fazladır. 1964 yılında İlköğretmen Okulu olarak eğitim öğretime açılmış, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretime devam ederken 1982 yılında Eğitim Yüksekokuluna dönüşerek Dokuz Eylül Üniversitesine, 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakültede 4 yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Fakültenin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö), Türkçe Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö), Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı- Fen Bilgisi Anabilim Dalı (İ.Ö), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı; (İ.Ö) eğitim ve öğretimine devam edilmektedir.

YÖNETİM
Dekan V.

 • Prof. Dr. Ahmet GÜZEL
Dekan Yardımcısı

 • Yrd.Doç. İbrahim UYSAL
Fakülte Sekreter V.

 • Orhan ÇELİK
Fakülte Kurulu
Başkan

 • Prof. Dr. Ahmet GÜZEL
Üyeler


 • Prof. Dr. Meral ÖZTÜRK
 • Yrd. Doç. Dr. Rasih ERKUL
 • Yrd. Doç. Dr. Aynur PALA
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞLI
 • Yrd. Doç. Dr. Serap TABAK


Raportör

 • Orhan ÇELİK

Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan

 • Prof. Dr. Ahmet GÜZEL
Üyeler

 • Prof. Dr. Meral ÖZTÜRK


 • Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞLI

Raportör

 • Orhan ÇELİK

Akademik Yapılanma
(
Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları)

İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkan V.

 • Prof.Dr. Meral ÖZTÜRK

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

 • Yrd.Doç. İbrahim UYSAL

Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı V.

 • Prof.Dr. Meral ÖZTÜRK

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 • Yrd.Doç. Dr. Ahmet DELİL

Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 • Yrd.Doç. Dr. Serap TABAK

Türkçe Eğitim Bölümü
Bölüm Başkanı

 • Yrd.Doç.Dr. Rasih ERKUL
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı

 • Yrd.Doç.Dr. Aynur PALA
Eğitim Yön. Teftişi, Plan.ve Eko. ABD

 • Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman İLGAN

Eğitim Prog. ve Öğretimi ABD

 • Yrd.Doç.Dr. Aynur PALA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

 • Yrd.Doç.Dr. Aynur PALA

Eğitimde Ölçme ve Değ. ABD

 • Öğr.Gör. Altan ÇAKMAK

Bilg. Öğr. Tek. Eğitim Bölümü ve ABD Başkanı
Bölüm Başkan V.

 • Öğr. Gör. İhsan YILMAZ
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitim Bölümü
Bölüm Başkanı

 • Prof. Dr. Meral ÖZTÜRK
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü
Bölüm Başkanı

 • Yrd.Doç. Dr. Serap TABAK