Ekonomik ve sosyal karlılığı olan turizm sektörü, büyük bir potansiyel haline gelmiş ve destinasyonlar arasında kıyasıya yarış başlamıştır. Bu yarışta kullanılan en önemli araç, eldeki kaynakları kullanarak, farklı turistik ürünleri oluşturmak ve alternatif turizmi geliştirmek olmuştur.. Bu politikaların uygulanmasında özellikle alternatif turizminin geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır. 1980li yıllarda büyük sermaye yatırımları ile turizm pazarına giriş yapan Türkiye, deniz-kum-güneş üçlemesi yani kıyı turizmi ile hızlı ve plansız bir turizm gelişimi yaşamıştır.


İlerleyen dönemlerde değişen turistik ihtiyaçlar, turistik profiller, turistik akımlar nedeniyle Türkiye pazarda gerilemeye ve yavaşlamaya başlamıştır. Kıyı turizminin bir etkisi olarakta, büyük bir kıyı tahribatı yaşanmış, ayrıca kıyı yörelerin taşıma kapasitesi iyice dolmuş bir hale gelmiştir. Türkiye, yeni turizm akımlarına uymak için, öncelikle ürün çeşitlendirmesine başlamış, alternatif turizm çeşitlerinin oluşturulması için harekete geçmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz Bölgelerindeki zengin potansiyellerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Hatay Yöresi günümüzde oluşan alternatif turizm ve yeni turistik ürünlerin oluşumu için son derece uygundur. Zengin tarihi geçmişi, çok kültürlü yapısı, temiz ve geniş doğal alanlar Hatay Yöresinin önemli turizm potansiyelini oluşturmaktadır.


Çalışmada, alternatif turizmle ilgili tanımlamalar, ürün çeşitlendirme ve alternatif turizm stratejileri, Türk turizminde alternatif turizm ve ürün çeşitlendirme konuları, alternatif turizm alanlarıyla ilgili olarak örnek çalışmada, Hatay Yöresi Turizmiyle ilgili konulara değinilmiştir. Literatür taraması yapılarak ikincil veriler toplanmış ve gözlem yoluyla Hatay Yöresi hakkında birincil veriler toplanarak yazıya dökülmüştür.