Sanat; insan zekasının doğayı işlemesi, kendi amaçlarına göre onu etkilemesidir. Tarihin her çağında insan, gereksinmelerini karşılayabilmek için doğayı değiştirmiş ve varlıklardan yararlanabilmek için zekasını kullanmıştır. İlk insanlar barınaklar yapmak, ateş yakmak, hayvanları evcilleştirmek, ekin ekmek gibi çalışmalarla işlenmemiş olarak bulduğu doğayı etkilemiş ve birçok sanatların doğmasına sebep olmuşlardır. İnsanın böyle yaşama kavgası yaptığı konuların yanı sıra, güzellik duygusunu tatmin için de zekasını kullandığı bir gerçektir. Çömlekler, sepetler yalnız yapılmakla kalmamış, güzel biçimlere sokulmuştur. ilk barınakları olan mağaraların duvarlarına türlü konularda resimler yaparak çizginin ve rengin kendine özgü güzelliğini duymuşlardır. Bu arada duyguların taşa, tahtaya kazılması ile resim, maddelerin şekillendirilmesi ile heykel ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi müziğe temel olmuş, çeşitli oyunlarla tiyatro, yazının bulunmasıyla edebiyat başlamıştır.


İnsanlarda, güzele karşı bir ilgi ve güzellik duygusu vardır. Sanat eğitimi almamış kişilerde de bunu ilkel olarak görebiliriz. Çorapla kravatın, şapka ile paltonun birbirine uygun seçilmesi, hanımların elbise ve eşyalarına motifler işlemesi, ev eşyalarının yakışan yerlere konması hep bu duygunun kıpırtılarıdır. İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkarır, onu günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır. Yeni duygular, yeni düşünceler getirerek kişinin yaşamını güzelleştirir.


Eşyanın biçim, yüzey ve kütlenin belli ölçülere göre düzenlenmesi hoşa gider. Yol üzerinde bulunan bir çöp yığını, oturduğumuz odanın hoşa gitmeyen badanası , duvardaki sıva çatlağı ya da kirli perdeler, kişide sıkıntı yaratır. Sanat duygusunun gelişmesi ise güzele giden bağlantıların kurulmasını sağlar. Duygusal hayatın uyumunu gerçekleştiren bir dünya yaratır. Sanat karşılıksız algıya alıştırarak insanı bencilik çemberinden kurtarır ve ona yaşama sevinci verir. Fakat sanatın gerçek kapsamını gösteren ondaki yapıcı güçtür. Sanatçının eseri ondan bir parçadır ve sanatçı kendini tamamlamak için yaratır.