Beladan korunmak için tahtaya vurma adeti, insanların ağaçların tanrılarla temas içinde olduklarına inandıkları, hatta bizzat tanrı oldukları dönemlerden kalma bir adetmiş. İnsan tahtaya vurarak, tahtanın içinden çıktığı ağacın tanrısıyla temas ettiğine inanırmış. Hristiyanlıkla beraber ağaç tanrıları gidip yerlerini İsa'nın babası alınca, bu sefer tahta, İsa'nın çarmıha gerildiği haçı temsil eden ve tahtaya vuranın İsa'nın yardımını talep ettiği bir sembole dönüşmüş.


Merdiven altından geçmenin uğursuzluk getirdiği inancının ise kutsal teslisi ihlal etmek anlamına gelmesinden kaynaklandığı sanılıyor. Bu teslis, bilindiği gibi ta çoktanrılı Mısır dinleriyle başlar (İsis-Osiris-Horus) ve aslında üç tanrılı bir din olan Hristiyanlıkla günümüze kadar gelir. Hristiyanlıkta kutsal teslis Tanrı-İsa-Kutsal Ruh olarak ifade edilir. Ayrıca teslis Meryem-İsa-Yusuf'u da ima edebilir.


Özellikle ABD'de aynı 13'ü Cuma tarihlerinin uğursuz olduğuna inanılır.(Hatta pek çok Amerikan otelinin 13. katı yoktur.)Neden ? İsa'nın havari Yahuda tarafından ihbarıyla neticelenen son yemekte 13 kişi vardı.(Ama yeni bulunan Yahuda İnciline inanmak gerekirse, bu ihbarı düzenleyen bizzat İsa'nın kendisiydi) Üstelik Adem ile Havva Cennetten Cuma günü kovulmuşlar, Nuh tufanı Cuma günü olmuş, İsa Cuma günü çarmıha gerilmişti. Neyse ki Müslümanların Cuma'yı kutsal gün ilan etmeleri bu talihsiz günün şöhretini en azından Müslüman kültür çevrelerinde kurtarmıştır. Salı'yı uğursuz addeden pek çok İstanbullu acaba bunun İstanbul'un Salı günü fethedilmiş olmasından kaynaklanan bir Bizans kalıntısı olduğunu bilir mi ? Ayna kırmanın da uğursuzluk getireceğine inanılır. Bunun kökeni de ilkel insanların sakin bir su sathında kendi yansımalarını görünce aslında ruhlarını gördüklerine inanmalarından kaynaklanıyormuş. Ayna da su sathı gibi imajımızı yansıttığı için insana ruhunu gösterdiği sanılıyormuş, ruhu gösteren bir şeyin kırılması ise insanın ölmesini gerektiren bir olay olarak yorumlanmış. Zira aynayı kıranın, o aynaya akseden ruhu tahrip ettiğine inanılmış.


Cadılık Hristiyan aleminde hem günah hem de uğursuzluk sayılır. Nedeni, büyücülüğün kilise faaliyetine rakip olmasıdır. Dolayısıyla kilise, büyücülüğü ve cadılığı lanetlemiştir. Solakların ısrarla salak yapılmaya çalışılması da solak olanların şeytan tarafından elde edilmiş olmalarına inanılmasıymış. Bu yüzden sinistral kelimesi hem sol, hem de uğursuz, karanlık, tehlikeli anlamlarına gelir. Doğum günü pastası ise tanrıça Artemis'in pastasından geliyor. Eğer doğum günü olanlar dikilen mumları bir nefeste söndürebilirlerse Artemis'in takdirini kazanıyorlarmış.


Merdiven altından geçmenin uğursuzluk getirdiği inancının ise kutsal teslisi ihlal etmek anlamına gelmesinden kaynaklandığı sanılıyor. Bu teslis, bilindiği gibi ta çoktanrılı Mısır dinleriyle başlar (İsis-Osiris-Horus) ve aslında üç tanrılı bir din olan Hristiyanlıkla günümüze kadar gelir. Hristiyanlıkta kutsal teslis Tanrı-İsa-Kutsal Ruh olarak ifade edilir. Ayrıca teslis Meryem-İsa-Yusuf'u da ima edebilir.


Özellikle ABD'de aynı 13'ü Cuma tarihlerinin uğursuz olduğuna inanılır.(Hatta pek çok Amerikan otelinin 13. katı yoktur.)Neden ? İsa'nın havari Yahuda tarafından ihbarıyla neticelenen son yemekte 13 kişi vardı.