Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

 1. Çok çeşitli görevleri olan meleklerin sayılarını ancak Allah bilir. Kendilerinden en çok bahsedilen melekler şunlardır:

  a. Dört büyük melek b. Yazıcı melekler c. Hafaza (koruma) melekleri

  Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri


  a. Dört Büyük Melek

  Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail isimli meleklere "dört büyük melek'' denilir.

  Cebrail, vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırır. Kuran ayetlerini peygamberimize o getirmiştir. Kuran'da en çok adı geçen melek, Cebrail'dir.

  Mikail, Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melektir. Rüzgarın esmesi, yağmur ve kar yağması, mevsimlerin gerektirdiği olayların gerçekleşmesi bu meleğin sorumluluğundadır.

  İsrafil, kıyametin kopacağı gün Sur'a üflemekle görevlidir. Sur'un ne olduğunu bilemiyoruz. Ama ne işe yaradığı Kuran'da bildirilmiştir. Kuran'a göre, kıyametin kopacağı gün İsrafil Sur'a üfleyecektir. Bu üfleme ile bütün canlıların dünya hayatı sona erecektir. Bundan sonra ahiret hayatı başlayacaktır. Ahiret hayatının başlaması da yine, İsrafil'in Sur'a üflemesi ile olacaktır. Yani 0, ikinci bir kez Sur'a üfleyecek ve ahiret hayatı başlayacaktır.

  Azrail, eceli gelen insanları ruhlarını bedenlerden ayırmakla görevlidir. Bunun için "ölüm meleği'' de denilmektedir.
  Her canlı gibi, insanın da belli bir yaşama süresi vardır. Bu süre dolunca insan ölür .Eceli gelen her insan, ahirete göç ederken, kıyametten sonraki dirilişine kadar geçecek: süre için, ruhunu Allah'a teslim etmektedir. işte bu teslim alma görevi Azrail tarafından yapılmaktadır. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyurulur:

  ''Ey Muhammed! De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canımızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. '' 1

  B. Yazıcı Melekler

  Bunlar insanların yaptıkları işleri kaydederler. Bu meleklere "Kiramen Katibin'' (Şerefli Yazıcılar) adı verilir. Her insanın yanında bu meleklerden iki tane bulunmaktadır. insanın sağında ve solunda her an insanla beraber olan bu iki melek, yapılan iyi ve kötü işlerin tamamını bir film şeridi gibi kaydetmektedirler. Bu konu Kuran'da şöyle belirtilmektedir:

  ''Oysa yaptıklarımızı bilen, sizi gözetleyen değerli yazıcılar vardır. ''

  C. Hafaza (Koruma) Melekleri


  insanları sürekli gözetim altında tutan meleklerdir. Onlar insanları her türlü kazadan ve beladan korurlar. Bu konu ile ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

  ''Kullan üzerinde mutlaka galip odur. Size hafaza melekleri gönderir. ..''

  Melekler İyiliğin ve Güzelliğin Sembolüdür


  Yüce Allah, melekleri insanlara yardımcı olsunlar diye yaratmıştır. Melekler müminlere yardım ederler, destek olurlar. insanları iyiliğe çağırırlar.

  Melekler, her zaman insanların iyiliğini isterler. iyilik telkin ederek insanları iyiliğe yönlendirirler. insanların hatalarından dolayı bağışlanmaları için Allah'a dua ederler. Bu sebepten iyilik ve güzelliğin sembolü olarak görülürler. Bunun için dilimizde iyi ahlaklı insanları "melek gibi insan'' sözüyle överiz.

  Meleklere İman, İmanın Şartlarındandır


  Melekler duyu organlarıyla algılanamazlar, gözle görülemezler. Bu sebepten onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kuranıkerim ve hadislerdir. Kuranıkerim'de meleklere iman etmenin farz olduğu bildirilir: Bu konuda şu ayeti örnek gösterebiliriz: "Hepsi Allah 'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. ..,,

  Allah'a iman eden insanın, meleklere iman etmesi gerekir. Aksi halde Allah'a da inanmamış olur. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyrulmuştur:

  "Kimi Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.

  Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

  Allah'a ve meleklerine inanan insan, yaptığı her davranışın Allah tarafından görüldüğünü ve ayrıca melekler tarafından kaydedildiğini bilir. Bununla, yaptığı hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını da anlar. Bu sebepten kötü davranışlardan uzaklaşır, güzel davranışlara yönelmeye çalışır.

  Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur'an Ayetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz:

  1. Allah'ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O'na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O'nu, O'na yaraşır bir biçimde yüceltmek.

  2. Allah'ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.

  3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak.

  4. Peygamberlere ve mü'minlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarındarahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak.

  5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.

  6. İnsanların fiillerini kaydetmek.

  7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak.

  8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak.

  9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak görev yapmak.


  Güncelleme : 2017-12-25
 2. 2013-04-22 #2
  çok iyi bir site herkeze tavsiye ederim .....

 3. 2013-07-10 #3
  kuranda melek kelimesi hangi anlamlarda kullanılmış

 4. 2013-07-10 #4
  m,l,k kelime anlamları nelerdir.

 5. 2013-07-10 #5
  meleke ve türevleri geçen ayetleri incelendi mi.

Bölüm: İslam

Konu Etiketleri

Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri Kısaca, Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri Madde Halinde, Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri Maddeler Halinde, Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri İle İlgili Ayetler

  Okunma: 24872 - Yorum: 4 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -