Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Atatürk, okumayı, duygu ve düşüncelerini de yazmayı severdi. Atatürk, aynı zamanda düşünce ve ilkelerini toplum ve devlet hayatında uygulayan bir devlet adamı idi. Subayların yeni esaslara göre mesleki bilgilerini artırmak düşüncesiyle askerlik tekniği ve sanatına dair yazdığı üç, tercüme ettiği iki eser yayınlanmıştır.


En önemli eserlerinden birisi de "Nutuk" adlı eseridir. Atatürk'ün bizzat hazırladığı veya hazırlanmasına katkıda bulunduğu ders kitapları da vardır.

Okullarda okutulmak üzere "Vatandaş için Medeni Bilgiler" adlı kitabı yazmıştır. Atatürk ilkokul yıllarından itibaren matematik ve tarihe ilgi duymuştur. Bununla ilgili olarak okullarda okutulmak üzere bir "Geometri" kitabı yazmıştır.

Yine okullarda okutulmak üzere hazırlanan tarih kitabının hazırlanmasına katılmış, hatta bazı bölümlerini bizzat kendisi yazmıştır.