Seslendirme (Dublaj)

Bir filme yeni bir ses kuşağının eklenmesi işlemidir.
Filmdeki özgün diyalogların yerine başka dilde diyalogların konması, sessiz çekilmiş sahnelere ses eklenmesi ya da özgün ses kuşağındaki konuşmalara ses efektleri ve müzik katılması biçiminde olabilir. Yönetmenin belli bir atmosfer yaratmak ya da bir duyguyu dile getirmek amacıyla sesten daha geniş ölçülerde yararlanmasına olanak verir.

Yabancı bir dilde seslendirmede çevirinin oyuncuların dudak hareketlerine ve seslerine uymasına özen gösterilir. Genellikle özgün dile uygun bir aksan da araştırılır. Örneğin Laurel-Hardy komedileri Fransa'da bozuk bir Fransızcayla, Almanya'da bozuk bir Almancayla, Türkiye'de Ferdi Tayfur tarafından aynı şeklide seslendirilmiştir. ABD yapımı Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filminde sessiz çekilen bir savaş sahnesine ses (bombaların patlaması, tabanca ve tüfek sesleri, yaralıların ve can çekişenlerin inlemeleri) sonradan eklenmiştir. Bir başka seslendirme yönteminden de müzikal filmlerin hazırlanmasında yararlanılır. Şarkılar yer alacakları sahnelerden ayrı olarak ve önceden kaydedilir; bu sahnelerin çekimi sırasında şarkıcı dudak hareketlerini önceden kaydedilmiş kendi sesine uydurur.


AnaBritannica