İstatistik :

Bölümde belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapılır. Matematiksel ve uygulamalı istatistik olmak üzere iki alana ayrılır. Matematiksel istatistik sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanılır. Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlarda çalışır. Uygulamalı istatistik, belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek, uygulamalı istatistiğin alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, top, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vs. Alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve bunlara dayanarak geleceğe ait tahminlerin yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. DİE, PTT, ve Tübitak gibi kuruluşlarda, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler alanlarında hizmet veren sektörlerde çalışılabilir.


İstatistik Programının Amacı : İstatistik programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır.

- Matematiksel İstatistik : Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardır.

- Uygulamalı İstatistik : Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.


İstatistik Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır.

İstatistik için Gereken Nitelikler : İstatistik programına girmek isteyenler matematiğe yetenekli ve ilgili; matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen, alanda yeni yollar aramaya hevesli, bilimsel tutuma sahip olmalıdırlar. Sabır, ayrıntılarla uğraşmaktan bıkmama, yılmama gibi kişilik özelliklerine sahip olanlar bu alanda başarılı olabilirler. İstatistik programındaki öğrencilere Etibank, DİE, PTT gibi kuruluşlar hizmet karşılığı burs imkânı sağlamaktadırlar. Ayrıca TÜBİTAK üstün yetenekli ve başarılı öğrencilere karşılıksız burslar vermektedir.İstatistik Programının Bulunduğu Üniversite ve Fakülteler :

ORTA DOĞU TEKNİK FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HACETTEPE FEN FAKÜLTESİ
YILDIZ TEKNİK FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANKARA FEN FAKÜLTESİ
MİMAR SİNAN FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL TİCARET FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAŞAR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EGE FEN FAKÜLTESİ
GAZİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UFUK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANADOLU FEN FAKÜLTESİ
EGE FEN FAKÜLTESİ
GAZİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
OSMANGAZİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SELÇUK FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KIRIKKALE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS SİNOP FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAŞAR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UFUK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL TİCARET FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAŞAR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İstatistik Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : İstatistik programını bitirenlere "İstatistikçi" ünvanı verilir. İstatistikçi, kendince özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık ilişkileri basite indirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak çıkarsamalarda bulunur.

İstatistikçilerin Çalışma Alanları : İstatistik programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulama. Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir.