1.Resminizi Açın.(CTRL+O)

2.Resmimizde Bulandırma Yani Blur Efekti uygulanacaktır.Bunun için Efekten etkinlenmemesini İstediğiniz Alanı Her hangi bir araç ile seçiniz [Ör:Polygonal Lasso toll]

3. Filter -> Lens Blur

4.Image -> Canvas Size.

Yukarıdaki ölçüler Benim Kullandığım Örnek için Geçerlidir.

VE SON :