Maddenin Tanecikli Yapısı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Maddenin Tanecikli Yapısı

 1. Madde
  Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.Madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

  Saf maddeler
  Her yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir.
  Saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.
  Saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır.
  Saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.

  Element: Aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.
  Elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.
  Genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.

  Bileşikler: İki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddeye denir.
  Bileşikler;
  Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
  Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır.
  Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir.

  Saf Olmayan Maddeler (Karışımlar) :Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
  Karışımlar homojen veya heterojen olabilir.
  Karışım kendini oluşturan maddenin özelliklerini taşır.
  Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir birleşme oranı yoktur.
  Erime, çözünme, süzme gibi fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
  Saf değildirler.
  Erime ve kaynama noktası, öz ısıları, öz kütle gibi ayırt edici özellikleri yoktur.

  Homojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görülen karışımlardır.Tuzlu su, şekerli su,hava, alaşım homojen karışımlardır.

  (DEVAMI EKTEDİR)


  Eklenmiş Dosya
 2. 2013-01-23 #2
  eveeeeeeeeeeeeeeetttt güzelmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiişşşşşşşşşş

  Okunma: 20724 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -