Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar

 1. Haydi Salavata Delinetciler!!

  Allah(cc) için Foruma girdiğimizde buraya salavat yazarak başlayalım inşallah.

  "Allâh ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler. Ey mü'minler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin." (el-Ahzâb, 56)

  Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ salleyte alâ âl-i ibrahim ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ bârekte alâ âl-i İbrahim, inneke hamîdun mecîd. (Allâh'ım! İbrahim'in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Allâh'ım! İbrahim'in âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin.)


  Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in şânını yücelten âyet-i kerîmelerden biri de budur. Hem Allâh'ın, hem de meleklerin Rasûlullâh Efendimiz'e salavât getirmeleri, onun Allâh katındaki değerini ortaya koymaktadır.

  Allâh'ın, Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmesi, "ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesi"dir.

  Meleklerin Rasûlullâh'a salavât getirmesi de, aynı şekilde "Onun kadr u kıymetini anıp, yüce mertebelere erişmesi için Allâh'a niyazda bulunmaları" demektir.

  Allâh Teâlâ âyet-i kerîmede, kendisinin ve meleklerin Rasûl-i Ekrem'e salavât getirdiklerini hatırlattıktan sonra, kullarına hitâben:

  "-Ona -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bizim gibi siz de salât ü selâm getirin, saygıların en yücesiyle O'nu yâdedin." buyurmaktadır.


  Abdullâh bin Amr -radıyallâhu anh-'dan gelen bir rivâyette Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Kim bana bir defa salât ü selâm getirirse, bu sebeple Allâh Teâlâ da ona on misli merhamet eder." (Müslim)

  Hadîsin bazı rivâyetlerinde, Hazret-i Peygamber'e salavat getiren kimseye, Cenâb-ı Hakk'ın on defa merhamet edeceği müjdesine ilâveten, o kimsenin on günahının bağışlanacağı, manevî derecesinin on derece daha yükseltileceği de haber verilmektedir. (Nesâî)

  Ashâb-ı Kirâm'dan Ebû Talhâ el-Ensârî'nin anlattığına göre, birgün Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- mütebessim bir çehreyle Ashâb-ı Kirâm'ın yanına geldi ve Cebrâil -aleyhisselâm-'ın kendisine şu müjdeyi getirdiğini haber verdi:

  "-Muhammed! Ümmetinden biri sana bir salât getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için on defa istiğfar etmem, o kimsenin sana bir selâm getirmesi hâlinde de benim ona on selâm vermem seni sevindirmez mi?" (Nesâî)

  Görüldüğü gibi Hazret-i Peygamber'e salât ü selâm getirmek, Allâh'ın rahmetini ve rızâsını kazanmaya vesîledir. Bu sebeple her fırsatta Rasûl-i Ekrem Efendimiz'e salât ü selâm getirmelidir.

  İbn Mes'ûd'dan gelen bir rivâyette de Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlar:

  "Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir."

  Bir başka hadîs-i şerifte ise, Evs b. Evs -radıyallâhu anh-'dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

  "-Günlerin en fazîletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zîrâ sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur." buyurunca, Ashâb-ı Kirâm:

  "-Yâ Rasûlullâh! Vefât ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salât ü selâmlarımız sana nasıl sunulur?" diye sordular. Bunun üzerine Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

  "-Allâh Teâlâ, peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı." buyurdu. (Ebû Dâvud)

  Hadisten de anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz'e gönderilen salavâtlar ona takdim edilir. O da bu selâmları alır.

  Bu bulunmaz fırsatı kaçırmamak için ona her fırsatta salavât getirmeye gayret etmelidir. Ayrıca hadîste Cuma gününün fazîletinden de söz edilmiştir. Bu sebeple Rasûl-i Ekrem'e Cuma günü daha çok salât ü selâm göndermeli ve böylece Cenâb-ı Hakk'ın rızâsını kazanmaya çalışmalıdır.

  Rasûlullâh'a salât ü selâm getirmek sûretiyle kazanacağı mânevî ecre önem vermemiş, kendini elde edeceği büyük bir sevaptan mahrum bırakmış kimseler hakkında Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

  "Asıl cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salâvât getirmeyen kimsedir." buyurmuştur.


  Haydi arkadaşlar en azından bulunduğumuz şu mübarek günler hatrına!...

  Allahümme Salli Ala Seyyidina Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

  Güncelleme : 2017-06-04
 2. 2008-09-15 #2
  565 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar565 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar565 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar
  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

  565 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar565 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar565 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar

 3. 2008-09-15 #3

  404 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 4. 2008-09-15 #4
  695 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar
  SALAVAT GETİRMEK
  Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin ismini işitenin ömründe bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince, işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır. (Redd-ül-muhtar)

  Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

  Salevat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua demektir. Peygamber efendimiz için yapılan dualara salevat getirmek denir. Kur'an-ı kerimde, (Allah ve melekleri, Resule salat ediyor. Ey iman edenler, siz de salat edin) buyuruluyor. (Ahzab 56) Hadis-i şerifte de, (Bana bir salat getirene, Allah ve melekleri 70 salat getirir) buyuruldu. (İ. Ahmed)

  Allah'ın salat etmesi rahmet, meleklerinki dua, müminlerinki ise Onun şefaatini taleptir.

  Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed demektir. Peygamber efendimizin ismi anılınca, aleyhisselam veya aleyhissalatü vesselam yahut sallallahü aleyhi ve sellem demekle de Peygamber efendimize dua edilmiş, salevat getirilmiş olur.
  Namazda Ettehiyyatüden sonra okuduğumuz Salli Barikler de salevattır. Salevat-ı şerife okumanın fazileti büyüktür.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.) [Tirmizi]

  (Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.)
  [Tirmizi]

  (Sabah-akşam on salevat getiren, kıyamette şefaatime kavuşur.)
  [Taberani]

  (Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur.)
  [Şir'a]

  (Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.)
  [Beyheki]

  (Günde yüz salevat okuyan, kıyamette şehidlerle beraber olur.)
  [Taberani]

  (Günde bin salevat okuyan, Cennetteki yerini görmeden ölmez.)
  [İbni Şahin]

  (Dua perdelidir. Bana salevat getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur.)
  [Taberani]

  (Bana çok salevat getirenin dertleri gider, günahları affolur.)
  [Tirmizi]

  (Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salat-ü selam getirsin!)
  [İbni Sünni]

  (Bana bir salevat getirene Allahü teâlâ, on rahmet ihsan eder, on günahını yok eder ve derecesini on kat yükseltir.)
  [Nesai]

  (İsmim anılınca, salevat okumayan, cimrilerin cimrisidir.)
  [Tirmizi]
  (Salevat sizin için zekattır.) [I.Hibban] [Burada zekat, temizlik, günahların affıdır.]

  Peygamber efendimiz, (Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki: (Toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, "Falan oğlu filan, sana selam söyledi" der.) [İbni Mace]

  (Bana salevat okuyana, melekler salat okur. Salevata devam edene, melekler de ona salat okumaya devam eder. Artık isteyen az, isteyen çok salevat okusun!)
  [I. Mace]

  Bir kitap yazmaya veya vaaza başlarken Allahü teâlâya hamd ve Resulüne salevat getirmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kim, kitabına ismimi yazdıktan sonra, bana salat ve selam da yazarsa, ismim o kitapta kaldığı müddetçe, melaike, o kimse için istiğfar eder.) [Taberani]

  (Beni sözünüzün başında, ortasında ve sonunda anın!)
  [I. Neccar]

  (Allahü teâlâyı zikretmeden ve Resulüne salevat getirmeden, toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir.)
  [I. Ahmed]


 5. 2008-09-23 #5
  200 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 6. 2008-10-21 #6
  821 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar

  "Allah'ım! Ümmi Peygamber Muhammed (sav)'e onun aline ve ashabına salât ve selam eyle."


 7. 2008-12-10 #7
  Allahümme Salli Ala SEyyidina MuHammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed......

  466 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 8. 2008-12-12 #8
  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
  802 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 9. 2008-12-17 #9
  Allahümme Salli Ala seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina MUHAMMED:::

  520 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 10. 2009-01-02 #10
  359 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 11. 2009-01-11 #11
  404 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar
  732 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 12. 2009-01-12 #12
  Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.

  "Allah'ım! Ümmi Peygamber Hz Muhammed(sav)'e onun aline ve ashabına salât ve selam eyle"
  Amin...

  723 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 13. 2009-01-14 #13
  637 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar

  Allahümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Alâ Âli Seyyidinâ Muhammed

  Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh


 14. 2009-01-20 #14
  502 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar
  Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.

  "Allah'ım! Ümmi Peygamber Hz Muhammed(sav)'e onun aline ve ashabına salât ve selam eyle"
  Amin...


 15. 2009-01-28 #15
  98 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar
  Allahümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Alâ Âli Seyyidinâ Muhammed..!!

  98 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 16. 2009-02-03 #16
  Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.


  677 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 17. 2009-02-09 #17
  Allahümme Salli Ala Seyyidina MUHAMMEDİN ve Ala Ali Seyyidina MUHAMMED...


  513 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar 18. 2009-02-18 #18
  :::::Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed:::::


  289 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 19. 2009-03-08 #19
  98 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar98 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar
  Allahümme Salli Ala seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed!!!


 20. 2009-07-19 #20
  404 - Salavat Rekoruna Var mısınız? - Resimli Salavatlar


 21. 2009-12-02 #21
  Efendİmİze En GÜzel Salavatlar:

  1-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti."

  2-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

  "Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti."

  3-Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadi Iyaz' in (rahimehullah) Sifâ-i Serif Kitabindan alinmistir.

  "Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd."

  4-"Kim Cuma günleri bu sekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yillik günahini affeder."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi."

  Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  5-"Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabi kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât."

  6-"Su geçen kimsenin hergün kazandigi kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa su salavâti verir."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbegî en yusalle aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh."

  7-Peygamber Efendimiz (sas) sag tarafina oturmuslardi, bu esnada kapidan birisi girdi ve Efendimiz bu zâti benimle kendi arasina oturttu.

  Adam gittikten sonra buyurdu ki;

  "Bu kisi bana su sekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû."

  8-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa, bu suretle salavat okusun."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât."

  9-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Her kim yatagina yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavati söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve rahmet dilerim."

  "Allâhümme Rabbel hilli velharâm,

  Ve Rabbel beledil harâm,

  Ve Rabbel mes'aril harâm,

  Bikülli âyetin enzeltehâ fî sehr-i Ramazan,

  Bellig rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen.

  10-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Cennette bir agaç vardir ve ismi Mahbube' dir.

  Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatli ve kaymaktan yumusaktir.

  O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim"

  11-Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hirsizligi sebebiyle iki kisi birbirinden davaci iken deve lisâna gelmis ve gerçek sahibini söylemisti.

  Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine;

  "Sen ne okudun ki Medine' nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konustu?", diye sordu.

  Bunun üzerine adam asagidaki salavat-i serifeyi okudugunu söyledi.

  Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki;

  "Senin yarin, sirati geçerken yüzün ayin ondördü gibi nurlu ola!."

  Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike seyün,

  Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike sey'ün,

  Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike sey'ün.

  12-Hz. Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-i serife okuyacak olsa önce su ayet-i kerimeyi okur ve arkasindan da asagidaki salavati söylerdi.

  Bismillâhirrahmânirrahîm,

  "Innallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi;

  Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."

  Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessiddîkin vessühedâi vessâlihîn.

  Vemâ sebbaha leke sey'ün Yâ Rabbel âlemîn.

  Alâ seyyidinâ Muhammed Ibn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve Imâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn

  Essâhidil besîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî ridvânullâhi aleyhim ecmaîn.

  13-Hz. Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki;

  "Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu sekilde salavat verirse insallah kiyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar."

  "Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû."

  14-"Bir kimse su sekilde salavat verse, yetmis melek onun sevabini yazar."

  "Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû."

  15-Bir kimse hergün üç kere bu salavati söylerse Peygamber Efendimiz (sas)' in nübüvvet hakkini ödemis olur ve Hak Teâlâ insallah onun ahirette derecesini yükseltir.

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi."

  16-"Her kim bu sekilde salavat-i serife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakinlarina insallah sefaatte bulunur."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.

  17-"Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin.

  Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler.

  Su sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin bagislanmasini ister."

  "Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil gurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.

  Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yagbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd.

  18-"Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzindan (Kevser Havuzu) içmek isterse, su sekilde salavat versin."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve esyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn."

  Selam ve dua ile...


  Okunma: 31852 - Yorum: 20 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -