Meşgul

sıfat (l ince okunur) Arapça meş¦°l
1 .
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan:
"Belediye doktoru, kışın kimya tecrübeleri ile meşguldü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çalışır, kullanılır durumda olan, dolu:
"Telefon meşgul."- .
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

  • meşgul etmek
  • meşgul olmak